Mavo (vmbo-tl) (4 jaar)

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vanaf 2023-2024 geen mavo-klassen meer op het Ludger College

Het Ludger College is een school in afbouw. Vanaf schooljaar 2023-2024 bestaan alleen de klassen 5 havo en 5-6 vwo nog.

Nieuwe mavo-leerlingen stromen in op het Houtkamp College en het Panora Lyceum.