Mavo (vmbo-tl) (4 jaar)

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Bijzonderheden over de mavo:

- Deelname aan projecten en workshops, CSI, graffiti, sport, talentendag en techniekdagen.
- In klas 3 gaan leerlingen op reis naar België inclusief een dagtrip naar Londen.
- In de bovenbouw gaan leerlingen kijken bij bedrijven en bij het MBO, om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding.
- In klas 4 kunnen leerlingen besluiten voor een extra vak examen te doen.
- Gaat de mavo een leerling heel goed af? Dan krijgen ze de kans om in de onderbouw en/of na het behalen van het diploma door te stromen naar de havo.