Mavo (vmbo-tl) (4 jaar)

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Bijzonderheden Ludger College

Het Ludger College is op dit moment een school in afbouw. Voor de mavo huisvesten we alleen nog de klassen 3 en 4.
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum.

Bijzonderheden over de mavo:

- Deelname aan projecten en workshops, CSI, graffiti, sport, talentendag en techniekdagen.
- In klas 3 gaan leerlingen op reis naar België inclusief een dagtrip naar Londen.
- In de bovenbouw gaan leerlingen kijken bij bedrijven en bij het MBO, om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding.
- In klas 4 kunnen leerlingen besluiten voor een extra vak examen te doen.
- Gaat de mavo een leerling heel goed af? Dan krijgen ze de kans om in de onderbouw en/of na het behalen van het diploma door te stromen naar de havo.