Méér dan lessen

Ludgertheater

Traditie
Het Ludger College kent een rijke theatertraditie. Er is jaarlijks één toneelproductie op school. Het ene jaar een musical voor klas 1 en 2. Het andere jaar het zgn. Ludgertheater voor klas 3 en hoger.
Spel, dans en muziek worden tot één geheel gesmeed. 

Vooropleiding conservatorium

Muziek als beroep?
Leerlingen met muzikaal talent kunnen zich al op de middelbare school voorbereiden op een muziekvakopleiding. Daarvoor bestaat er op het Ludger College een conservatorium-vooropleiding, georganiseerd samen met het Conservatorium ArtEZ in Arnhem, de Muziekschool Oost Gelderland, het Rietveld Lyceum en het Ulenhof College.

Reizen

Twee reizen
Het Ludger College kent twee reizen: de Ardennenreis voor mavo en de cultuurreis voor havo en vwo.

Sport op school

Voor veel leerlingen
De leraren bewegingsonderwijs stimuleren de sportbeoefening voor zoveel mogelijk leerlingen.
In de gymlessen maken de leerlingen kennis met veel verschillende sportactiviteiten, zoals turnen, zwemmen, bewegen op muziek, atletiek en zaal- en veldspel.
Ook in de bovenbouw kan uit veel verschillende activiteiten worden gekozen, zoals fitness, klimmen, squashen, paardrijden, aerobics/streetdance, moutainbike en persluchtduiken.