Een rijk aanbod aan vakken

Als grote school kunnen we het ons veroorloven om veel verschillende vakken aan te bieden in de bovenbouw. Zo krijgen leerlingen de kans om hun uiteenlopende talenten verder te ontwikkelen. Hier een aantal voorbeelden van vakken die je lang niet op alle scholen aantreft! 

Filosofie 

Zowel op vwo als op havo kun je het vak filosofie opnemen in je examenpakket. Daarin maak je kennis met de belangrijkste stromingen en denkwijzen in de (westerse) filosofie. Maar vooral leer je ook kritisch en zorgvuldig te denken, argumenteren en formuleren. Het blijkt dat een leerling daarvan bij alle vakken de vruchten plukt! 

BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) 

Bewegen, sport en maatschappij is een populair vak op havo. Je leert er veel meer dan alleen sporten. Het leiden van sportactiviteiten, het organiseren van sport- en spelevenementen maken onderdeel uit van het examenprogramma. Verder leer je over gezondheid en levensstijl, en over de rol van sport in de maatschappij. 

Kunstvakken 

Muziek en Beeldende vorming zijn vanouds beeldbepalende (examen)vakken op het Ludger. Bij Beeldende vorming wordt behalve de traditionele takken (tekenen, schilderen etc.) ook digitale beeldende vorming beoefend: fotografie en film, digitale beeldmanipulatie, design e.d. horen bij een eigentijdse invulling van dat vak. Bij muziek leer je wat het is om uitvoerend muzikant of componist te zijn. Met name de pauzeconcerten, het slotconcert en het compositieproject in samenwerking met 'de ereprijs' zijn jaarlijkse hoogtepunten. 

Informatica 

Het ICT-onderwijs is op het Ludger goed ontwikkeld. In de eerste en tweede klas krijgen de leerlingen een module basisvaardigheden, waardoor ze degelijk en verantwoord leren werken met Windows, Word, Excel, Powerpoint, en het internet. In de bovenbouw van havo en vwo kunnen de liefhebbers informatica als examenvak kiezen. Daar gaat het om veel diepere kennis en vaardigheden: programmeren, systemen ontwerpen, etc. 

Overigens: alle leerlingen en vakken werken vanaf klas 1 met it’s learning (www.itslearning.com), onze elektronische leeromgeving (elo). Daar kunnen ze lesinformatie vinden, opdrachten en (zelf)tests maken, werkstukken inleveren en met hun docent communiceren. Een zeer handig hulpmiddel dat vele nieuwe mogelijkheden geeft voor de communicatie tussen leraar en leerling. 

Maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer krijgt iedereen. Maar het examenvak maatschappijwetenschappen is voor hen die geïnteresseerd zijn in politiek, sociologie, macro-economie, kortom de problemen en oplossingen van onze samenleving. Geen borreltafeldiscussie maar feitenkennis en inzicht. En dan blijft er nog voldoende verschil van mening over voor een goed gesprek! 

Levensbeschouwing 

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw bieden we levensbeschouwing als verplicht vak aan. Je leert dingen over de inhoud en achtergronden van de meest voorkomende “geloven” (Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme). Ook leer je zelf je eigen standpunten te bepalen in allerlei ethische kwesties en vragen m.b.t. zingeving.

Ondersteunende modules

Ook zijn er ondersteuningsmodules voor leerlingen die moeite hebben met wiskunde in de bovenbouw. Zij worden door de vakdocent uitgenodigd en krijgen dan intensieve begeleiding in relatief kleine groepen.