U kunt op dit moment voor ziekmeldingen gebruik maken van onderstaand mailadres :


afmelden@ludgercollege.nl

 

Verzuim, ziekmelding 

Corona Beslisboom12+

Klik hier voor de Corona Beslisboom 12+ om de afweging te maken of een kind thuis moet blijven of niet.

Verzuim 

Afmelden voor leerlingen
 • Afmelden gaat met ingang van dit schooljaar niet meer door middel van de absentiekaart bij de leerlingbalie maar per e-mail: afmelden@ludgercollege.nl. Dit geldt voor ziekte, medische afspraken en andere redenen voor afwezigheid.
 • Alleen ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind afmelden. Dit geldt ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Vermeld in de e-mail de volgende zaken:
  • voor- en achternaam leerling;
  • klas;
  • reden voor de afmelding;
  • welke dagen of lesuren gemist zullen worden.
 • Betreft het een ziekmelding, dan wordt deze voor maximaal twee dagen genoteerd. Ben je op de derde dag nog steeds ziek, vraag je ouder(s)/verzorger(s) dan opnieuw een e-mail te sturen.
 • Ziekmeldingen moeten voor aanvang van het eerste lesuur gemeld worden. Andere afmeldingen waaronder medische afspraken moeten vooraf gemeld worden.
 • De medewerkers van de leerlingbalie verwerken de afmeldingen in Magister en nemen bij vragen contact op. Wij moedigen ouder(s)/verzorger(s) aan met enige regelmaat Magister te bekijken.
De leerling de verplichting om na terugkeer zichzelf op de hoogte te stellen van zijn achterstand, mogelijk gemiste toetsen e.d. Hij neemt contact op met de docent om afspraken te maken om een en ander in te halen.  Veelvuldig verzuim kan wijzen op achterliggende problemen. De afdelingsleider en ook de leerplichtambtenaar letten daarop. Zonodig wordt het Ondersteuningsteam ingeschakeld. 

Vakanties binnen schooltijd 

In principe kan door de school voor vakantie binnen schooltijd geen vrij gegeven worden. Inspectie en leerplichtambtenaar zien daar op toe. Voor bepaalde beroepscategorieën wordt echter een uitzondering gemaakt. 

Klik hier voor het aanvraagformulier extra vakantie en verlof in bijzondere gevallen. Het formulier kan ingevuld en getekend ingeleverd worden bij de leerlingenbalie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.