U kunt op dit moment voor ziekmeldingen gebruik maken van onderstaand mailadres :


ziekmeldingen@ludgercollege.nl

 

Verzuim, ziekmelding 

Verzuim 

U dient bij afwezigheid van uw kind, bijvoorbeeld wegens ziekte, dit nog dezelfde dag vóór 10.00 uur op school te melden. Als een leerling zonder bericht afwezig is wordt zo snel mogelijk contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen.  Als uw kind lessen gemist heeft, dient uw kind zich bij terugkeer melden bij de leerlingenbalie. U wordt verzocht om op de absentiekaart of in het Z-urenboekje uw handtekening te zetten. De medewerker bij de leerlingenbalie controleert of dat is gebeurd. Ook heeft de leerling de verplichting om na terugkeer zichzelf op de hoogte te stellen van zijn achterstand, mogelijk gemiste toetsen e.d. Hij neemt contact op met de docent om afspraken te maken om een en ander in te halen. 
Veelvuldig verzuim kan wijzen op achterliggende problemen. De afdelingsleider en ook de leerplichtambtenaar letten daarop. Zonodig wordt het Ondersteuningsteam ingeschakeld. 

Vakanties binnen schooltijd 

In principe kan door de school voor vakantie binnen schooltijd geen vrij gegeven worden. Inspectie en leerplichtambtenaar zien daar op toe. Voor bepaalde beroepscategorieën wordt echter een uitzondering gemaakt. 

Klik hier voor het aanvraagformulier extra vakantie en verlof in bijzondere gevallen. Het formulier kan ingevuld en getekend ingeleverd worden bij de leerlingenbalie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.