Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van medewerkers, leerlingen en ouders. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken. Daarnaast heeft de MR een aantal rechten die verankerd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Over sommige zaken moet de schoolleiding advies of instemming van de MR vragen. Daarnaast is de MR ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Doetinchemse samenwerking.

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Via deze link vindt u (na inlog via het slotje) de agenda's en verslagen.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met Marijn Parmentier, voorzitter van de medezeggenschapsraad, via marijn.parmentier@achterhoekvo.nl.