Meer Info over het Ludger College - Inloggen op de site


Binnen het menu voor ouders/verzorgers, leerlingen of medewerkers kunt u onder Algemene informatie, Tijden en Downloads alle voor u belangrijke, schoolgerelateerde informatie raadplegen. In verband met het beschermen van uw en onze persoonlijke gegevens hebben wij daarnaast een aantal zaken op onze website achter een inlog geplaatst. 

Bepaalde informatie op onze website bevat privacygevoelige gegevens die wij moeten beschermen. Daarom zijn het rooster, de jaaragenda, (nieuws)brieven aan ouders, foto’s van activiteiten en de “wie is wie”-sectie voor externen afgeschermd. 

Om als ouder/verzorger, leerling of medewerker alle info van het Ludger College te kunnen raadplegen, vragen wij u daarom door middel van het slotje hierboven in te loggen met behulp van uw magistercode. Als u ingelogd bent, hebt u toegang tot alle informatie.