Meer Info over het Ludger College - Inloggen op de site


Binnen het menu voor ouders/verzorgers, leerlingen of medewerkers kunt u alle voor u belangrijke informatie raadplegen. In een aantal gevallen moet u eerst inloggen. Dit is ter bescherming van uw en onze persoonlijke gegevens.

Voorbeelden van informatie die u pas na inloggen kunt bekijken zijn het rooster, de jaaragenda, (nieuws)brieven aan ouders, foto’s van activiteiten en de “wie is wie”-sectie.

U kunt inloggen door middel van het slotje hierboven. U gebruikt uw Magistercode.