Begaafdheidsprofielschool


Al jaren biedt het Ludger College aan hoog- en meerbegaafde leerlingen het 'Traject op Maat', ofwel TOM.

Vanaf 2014 was onze school lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De BPS-scholen delen kennis, leren van elkaar, ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en ‘houden elkaar scherp’ door regelmatig bij elkaar op bezoek te gaan. 

Het Ludger College werd in 2014 officieel geaccrediteerd als Begaafdheidsprofielschool. Aan een dergelijke status zijn strikte voorwaarden gesteld. Ook moet de school een gedragscode onderschrijven. Of een school het BPS-predicaat waard is, wordt vastgesteld door een visitatiecommissie.

In 2019 is onze school opnieuw uitgebreid doorgelicht. De visitatiecommissie heeft geconcludeerd dat het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in ruime mate voldoet aan de kwaliteitseisen die de BPS aan haar leden stelt.

De BPS-certificering is in 2022-2023 overgenomen door het Panora Lyceum. Het Traject op Maat wordt gewoon voortgezet op het Ludger. Nog steeds kunnen ouders en leerlingen er dus van uitgaan dat hoogbegaafden en andere hoogvliegers hier aan het juiste adres zijn! 

Voor meer informatie over TOM: klik hier