Begaafdheidsprofielschool

Ludger in bezit van BPS-predicaat

Al jaren biedt het Ludger College hoog- en meerbegaafde leerlingen een eigen Traject op Maat aan. 
TOM1 is met name bedoeld voor de hoogbegaafde leerlingen terwijl TOM2 meer is afgestemd op slimme leerlingen die graag wat extra's willen. En dat daar animo voor bestaat, blijkt wel uit het jaarlijks groeiende aantal leerlingen dat zich voor een dergelijk programma opgeeft.   

Enige jaren geleden vatten de TOM-begeleiders het plan op om in het kader van het onderwijs aan hoog- en meerbegaafde leerlingen te ijveren voor het officiële predicaat van Begaafdheidsprofielschool.  Aan een dergelijke status zijn niet alleen strikte voorwaarden gesteld, ook dient de aspirant-school een gedragscode te onderschrijven. Een en ander wordt vastgesteld door een visitatiecommissie, die de school in kwestie tweemaal doorlicht. Het hele proces neemt zo'n drie jaar in beslag en dat heeft uiteindelijk tot het resultaat geleid dat het Ludger College zich een BPS-school mag noemen. Daarmee behoort de school tot de veertig onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs, die in Nederland het BPS-predicaat mogen voeren. De BPS-scholen delen kennis, leren van elkaar, ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en ‘houden elkaar scherp’ door regelmatig bij elkaar op bezoek te gaan.  

Ouders en leerlingen kunnen er vanuit gaan dat hoogbegaafden en andere hoogvliegers op het Ludger aan het juiste adres zijn!  
Voor meer informatie over TOM, klik hier