Begaafdheidsprofielschool

BPS-predicaat opnieuw toegekend


Al jaren biedt het Ludger College hoog- en meerbegaafde leerlingen een eigen Traject op Maat aan. 
TOM1 is met name bedoeld voor de hoogbegaafde leerlingen terwijl TOM2 meer is afgestemd op slimme leerlingen die graag wat extra's willen.   

Sinds 2014 is onze school lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De BPS-scholen delen kennis, leren van elkaar, ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en ‘houden elkaar scherp’ door regelmatig bij elkaar op bezoek te gaan. 

Het Ludger College is vanaf 2014 ook officieel geaccrediteerd als Begaafdheidsprofielschool. Aan een dergelijke status zijn niet alleen strikte voorwaarden gesteld, ook moet de school een gedragscode onderschrijven. Of een school het BPS-predicaat waard is, wordt vastgesteld door een visitatiecommissie die de school tweemaal doorlicht. 

In 2019 is onze school opnieuw uitgebreid doorgelicht, waarna de visitatiecommissie heeft geconcludeerd dat het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in ruime mate voldoet aan de kwaliteitseisen die de BPS aan haar leden stelt. Wij zijn daar best trots op, en zien dat als erkenning van de zorg en aandacht die we aan onze begaafde leerlingen besteden.

Ouders en leerlingen kunnen ervan uitgaan dat hoogbegaafden en andere hoogvliegers op het Ludger aan het juiste adres zijn!  
Voor meer informatie over TOM: klik hier