Boekenlijsten dyslexie of medische indicatie 2023-2024

Werken met Claroread en Dedicon

Claroread
 Het Ludger College heeft gekozen voor het spraaksyntheseprogramma “ClaroRead”.  Lees hier hoe het Ludger College hiermee omgaat.

Meer informatie over Claroread vindt u hier:

inloginstructie voor Claroread
inlogpagina van Claroread

Dedicon
Gedigitaliseerde boekenbestanden
 zijn te bestellen via de site van Dedicon: https://educatief.dedicon.nl/. Als u direct een digitale dyslexieverklaring of medische verklaring meestuurt wanneer u zich hier aanmeldt, dan bevordert dat de snelheid van de afwikkeling bij Dedicon.   

Omdat de leerlingen mogelijk niet alle boeken digitaal nodig hebben, zoals werkboeken, verzoeken wij u om een goed doordachte keuze te maken bij het bestellen van de digitale boeken. U kunt hierbij om advies vragen aan de dyslexiecoach.

Tweede boekenpakket
In het geval van een tweede boekenpakket, anders dan voor dyslexie, dient een foto-PDF-bestand aangeschaft te worden. 

De factuur kunt u declareren op school t.a.v. Dhr. W. Jansen, Vondelstraat 5,  7002 AN Doetinchem. Vermeld hierbij uw naam en rekeningnummer. 
Voor vragen kunt u terecht bij de dyslexiecoach of het ondersteuningsteam.

Dyslexiebeleid

Meer informatie over het dyslexiebeleid vindt u op: 
- onderwijskundige ondersteuning 
 
Dyslexieboekenlijsten

Hieronder vindt u de dyslexieboekenlijsten:
boekenlijst dyslexie havo 2023-2024.pdf
boekenlijst dyslexie vwo 2023-2024.pdf