Schoolbestuur


Het Ludger College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.   

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en A.C. de Visch Eybergen. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.   

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. 

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Ludger College, Kompaan College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. 

Adresgegevens Achterhoek VO 
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem 
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem 
T (0314) 39 41 81 
E info@achterhoekvo.nl I  
www.achterhoekvo.nl


Schoolleiding


De dagelijkse gang van zaken op het Ludger College wordt aangestuurd door de schoolleiding. De schoolleiding op het Ludger College bestaat uit
zeven personen: de rector, de conrector en vijf afdelingsleiders. De rector, plaatsvervangend rector en conrector hebben de schoolbrede portefeuilles onderling verdeeld. De  afdelingsleiders sturen mentorenteams binnen hun afdeling aan en houden zich bezig met onderwijs, begeleiding en personeel.

                                                
Mw. L.H. Beernink                                        Dhr. L.J.L. Hurkmans
Rector*                                                            Conrector*
                                                 
                                                
Dr. G.E. Oosten                                            Mw. L. Pragt-Fles
Afdelingsleider 4 en 5 havo                      Afdelingsleider 3 havo
Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo                   Afdelingsleider 3 vwo

                                           

Dhr. J.W. Hoogland
Plaatsvervangend rector*
Afdelingsleider 3 en 4 mavo


* Louise Beernink is daarnaast ook rector van Houtkamp College.
Jan-Willem Hoogland is daarnaast ook plaatsvervangend rector van Rietveld Lyceum. Leon Hurkmans is daarnaast ook hoofd onderwijsorganisatie van Panora Lyceum.