Schoolbestuur


Het Ludger College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet-onderwijsvoorzieningen te realiseren.   

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en A.C. de Visch Eybergen. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.   

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid. 

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting telt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, Gerrit Komrij College, Houtkamp College, Kompaan College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Panora Lyceum, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden. 

Adresgegevens Achterhoek VO 
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem 
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem 
T (0314) 39 41 81 
E info@achterhoekvo.nl I  
www.achterhoekvo.nl


Schoolleiding

De dagelijkse gang van zaken op het Ludger College wordt aangestuurd door locatieleider dhr. G. Oosten en afdelingsleider mevr. E. Hieltjes. De locatieleider overziet de gang van zaken op het Ludger College, nu onze school het gebouw aan de Vondelstraat deelt met het Rietveld Lyceum en het Ulenhof College. Eindverantwoordelijk schoolleider is de rector: mevr. L. Beernink.

De schoolleiding heeft de schoolbrede portefeuilles onderling verdeeld en draagt verantwoordelijkheid voor de volgende zaken: algemene leiding, personeelsbeleid, onderwijs, kwaliteitszorg en financiën. De afdelingscoördinator voor havo/vwo bovenbouw stuurt mentorenteams aan en houdt zich bezig 
met onderwijs, begeleiding en personeel.

Een overzicht van de schoolleiding met bijbehorende contactgegevens vindt u hier.