Tevredenheid van leerlingen en ouders

Kwaliteit: harde en zachte gegevens

Een goede school behaalt op de eerste plaats goede resultaten. Leerlingen moeten véél leren, bevorderd worden naar de volgende klas en uiteindelijk slagen voor het examen. Dat is goed te meten. Onze toetsen, de kwaliteitskaart en de doorstroomgegevens van de inspectie brengen deze gegevens in beeld. 

Maar ook heel andere dingen bepalen de kwaliteit van de school. Zijn de lessen boeiend? Voelen de leerlingen zich veilig? Is er goede leerlingenbegeleiding? Vinden de ouders dat zij goed op de hoogte worden gehouden?

Deze 'zachte' kwaliteiten van de school houden we in de gaten door grote enquêtes af te nemen: jaarlijks onder de leerlingen, en eens per twee onder de ouders. Op basis van de resultaten wordt bekeken wat er aan de school verbeterd kan worden. Daarvoor worden dan doelen gesteld en acties ondernomen.