U kunt op dit moment voor ziekmeldingen gebruik maken van onderstaand mailadres:


afmelden@ludgercollege.nl

 

Verzuim, ziekmelding en vakanties

Verzuim en ziekmeldingen

Het afmelden van een leerling
 • Afmelden gebeurt per e-mail: afmelden@ludgercollege.nl. Dit geldt voor ziekte, medische afspraken en andere redenen voor afwezigheid.
 • Alleen ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind afmelden. Dit geldt ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Vermeld in de e-mail de volgende zaken:
  • voor- en achternaam leerling;
  • klas;
  • reden voor de afmelding;
  • welke dagen of lesuren gemist zullen worden.
 • Betreft het een ziekmelding, dan wordt deze voor maximaal twee dagen genoteerd. Als de leerling dan nog steeds ziek is, moeten de ouder(s)/verzorger(s) opnieuw een e-mail sturen.
 • Ziekmeldingen moeten voor aanvang van het eerste lesuur gemeld worden. Andere afmeldingen waaronder medische afspraken moeten vooraf gemeld worden.
 • De medewerkers van de leerlingbalie verwerken de afmeldingen in Magister en nemen bij vragen contact op. Wij moedigen ouder(s)/verzorger(s) aan met enige regelmaat Magister te bekijken.
Wat een leerling na terugkomst moet doen
Leerlingen zijn verplicht zich om na terugkeer zelf op de hoogte te stellen van hun achterstand, mogelijk gemiste toetsen, enzovoort. Ze nemen contact op met hun docenten om hier afspraken over te maken. 

Veelvuldig verzuim
Veelvuldig verzuim kan wijzen op achterliggende problemen. De afdelingsleider en ook de leerplichtambtenaar letten daarop. Zo nodig wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. 

Vakanties binnen schooltijd 

In principe kan de school voor vakanties binnen schooltijd geen vrij geven. Inspectie en leerplichtambtenaar zien daarop toe. Voor bepaalde beroepscategorieën wordt echter een uitzondering gemaakt. 

Klik hier voor het aanvraagformulier extra vakantie en verlof in bijzondere gevallen. Het formulier kan ingevuld en getekend ingeleverd worden bij de leerlingenbalie. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.

Corona-Beslisboom voor alle leeftijden per 26-04-2022

Klik hier voor de Corona-Beslisboom om de afweging te maken of een kind thuis moet blijven of niet.