Het Decanaat

Keuzebegeleiding

Leerlingen staan voor keuzes. Minstens twee maal in de schoolcarrière maakt elke leerling een belangrijke keuze: In de derde klas kies je voor een bepaald profiel of sector, en daarbinnen voor een bepaald vakkenpakket. 
In de eindexamenklas kies je de vervolgopleiding die het best bij je past. 

Die keuzes zijn niet makkelijk. Steeds moet worden afgewogen wat je wilt en wat je kunt. De consequenties van verkeerde keuzes zijn best groot. Vandaar dat de school er alles aan doet om die keuzes zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen. 

Klas 3: profiel-, sector- en pakketkeuze 

Bij de keuze van profiel, sector en pakket begeleidt vooral de mentor. Hij geeft keuzebegeleidinglessen en beantwoordt vragen van leerlingen en ouders. Ook worden er enkele tests afgenomen die leerlingen en ouders een goed beeld geven van de capaciteiten en de interesses van een leerling. Verder kan de informatie in het documentatiecentrum in De Bovenkamer helpen bij het achterhalen van je interesses. Aan de hand van de adviezen van vakdocenten en je rapportcijfers kunnen leerlingen en ouders een realistisch beeld krijgen van de kansen in de toekomst. Het keuzeproces duurt het hele derde jaar en verloopt volgens een strak tijdschema. De decaan van de betreffende afdeling houdt de coördinatie van het keuzeproces in handen en is beschikbaar om vragen van mentoren, leerlingen en ouders te beantwoorden. 

De bovenbouw: keuze van de vervolgopleiding en beroep 

Bij de keuze van vervolgopleiding en beroep spreken we van loopbaanoriëntatie. De decaan begeleidt de leerling bij het vinden van antwoorden op de vraag: Welke opleiding zal ik na deze school gaan volgen? 
Daarbij moet een leerling zicht krijgen op zichzelf, op zijn wensen en op zijn capaciteiten. Maar daarnaast moet hij erachter komen wat er feitelijk voor mogelijkheden zijn, wat daarvoor vereist is, wat zijn kansen zijn. En dan moet hij nog actie ondernemen: informatie verzamelen, beroepenmarkten en open dagen bezoeken, en uiteindelijk op tijd inschrijven, zo nodig op meer dan een opleiding. Na twee of meer gesprekken met de eigen decaan, en met de vele, vele informatie in De Bovenkamer lukt het meestal om een goede keuze te maken.

De schooldecanen voor de verschillende afdelingen zijn: 
Mevr. H. van den Bosch voor mavo 
Dhr. G. Hermsen voor havo 
Mevr. P. Haak voor vwo Voor alle informatie die door onze decanen ter beschikking is gesteld, verwijzen wij u naar onze Downloads - pagina of naar Berichten van de decanen onder Algemene informatie voor ouders/leerlingen.