Het decanaat

Keuzebegeleiding

Leerlingen staan voor keuzes. Minstens tweemaal in de schoolcarrière maakt elke leerling een belangrijke keuze: in de derde klas voor een profiel of sector, en in de eindexamenklas voor een vervolgstudie.

Die keuzes zijn niet gemakkelijk. Steeds moet worden afgewogen wat je wilt en wat je kunt. De consequenties van verkeerde keuzes zijn best groot. Vandaar dat de school er alles aan doet om die keuzes zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen. 


De bovenbouw: keuze van de vervolgopleiding en beroep 

Bij de keuze van vervolgopleiding en beroep spreken we van loopbaanoriëntatie. De decaan begeleidt de leerling bij het vinden van antwoorden op de vraag: Welke opleiding zal ik na deze school gaan volgen? 
Daarbij moet een leerling zicht krijgen op zichzelf, op zijn wensen en op zijn capaciteiten. Maar daarnaast moet hij erachter komen wat er feitelijk voor mogelijkheden zijn, wat daarvoor vereist is, wat zijn kansen zijn. En dan moet hij nog actie ondernemen: informatie verzamelen, beroepenmarkten en open dagen bezoeken, en uiteindelijk op tijd inschrijven, zo nodig op meer dan een opleiding. Na twee of meer gesprekken met de eigen decaan, en met de vele informatie in de Bovenkamer lukt het meestal om een goede keuze te maken.

De schooldecanen van het Ludger College zijn:
Dhr. G. Hermsen
Mevr. P. Haak


Voor alle informatie die door onze decanen ter beschikking is gesteld, verwijzen wij u naar Downloads of naar Berichten van de decanen.

Klas 3: profiel-, sector- en pakketkeuze 

Ook bij de keuze die leerlingen in de 3e klas voor hun profiel, sector en vakkenpakket moesten maken werd uitgebreide begeleiding gegeven. Hierin speelden vooral de mentor een belangrijke rol.