Het decanaat

Keuze van de vervolgopleiding en beroep 

Bij de keuze van vervolgopleiding en beroep spreken we van loopbaanoriëntatie. De decaan begeleidt de leerling bij het vinden van antwoorden op de vraag: Welke opleiding zal ik na deze school gaan volgen? 

Daarbij moeten leerlingen zicht krijgen op zichzelf, op hun wensen en op hun capaciteiten. Daarnaast moet ze erachter komen wat er feitelijk voor mogelijkheden zijn, wat daarvoor vereist is en wat hun kansen zijn. En dan moeten ze nog actie ondernemen: informatie verzamelen, beroepenmarkten en open dagen bezoeken, en zich uiteindelijk op tijd inschrijven voor een of meerdere opleidingen.

Na twee of meer gesprekken met de eigen decaan, en met de vele informatie in de Bovenkamer, lukt het meestal om een goede keuze te maken.

De schooldecanen van het Ludger College zijn:
Dhr. G. Hermsen
Mevr. P. Haak