Onderwijskundige visie

De onderwijskundige visie van het Ludger College kent twee belangrijke pijlers: talentontwikkeling in een veilige leeromgeving. Dat heeft geleid tot de volgende slogan: 

Ludger College, jouw talent is er thuis! 


Iedereen heeft talenten. Op het Ludger College doen we ons uiterste best om de talenten van elke leerling verder te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. 

Wij stellen groei centraal! Groeien kan alleen maar in een omgeving waar een leerling zich veilig en prettig voelt. Daarom is een veilige en prettige leeromgeving een voorwaarde. Maar welke school zegt dit niet te willen? Daarom vinden wij het belangrijk om met een aantal voorbeelden te laten zien wat we in de praktijk doen om een veilige leeromgeving te creëren en talentontwikkeling mogelijk te maken. 

Prettige en veilige leeromgeving 
Om je te laten groeien zorgt het Ludger College voor een prettige en veilige leeromgeving. 
 • Je voelt je snel thuis door de introductiedagen en kennismakingsactiviteiten met de mentor. 
 • De mentor heeft veel persoonlijke aandacht voor je (je hebt bijvoorbeeld individuele gesprekken, elke mentor heeft een training gevolgd om pestgedrag tegen te gaan en het pestprotocol wordt toegepast). 
 • We hebben duidelijke regels over wat wel/niet kan en die leven we ook na. 
 • Buiten de lessen hebben we fijne conciërges en onderwijsassistenten bij wie je altijd terecht kunt met vragen. 
 • Vanaf klas 3 heb je jaarlijks een andere mentor,. Je nieuwe mentor wordt bijgepraat via een ‘warme overdracht’ , omdat sommige dingen beter verteld kunnen worden dan alleen maar op papier gezet. 
 • Er zijn veel buitenschoolse activiteiten (feesten, film, sport, culturele excursies enz.). 
 • We hebben speciale begeleiders die tijd voor je vrij maken als het even niet goed met je gaat (leerlingbegeleiding). 
 • Tijdens leerlingenbesprekingen hebben we oog voor de plaats van de leerling in de groep: voelt hij zich prettig, welke sociale contacten heeft hij, wat is nodig om een optimale situatie voor deze leerling te creëren?, is extra ondersteuning nodig? Enzovoort. 
Een goede relatie tussen ouders en school is essentieel voor een kind om zich prettig te voelen. We vinden het belangrijk om elkaar goed te informeren als het even niet lekker loopt thuis of op school. 

Het gevoel van veiligheid is de belangrijkste reden waarom leerlingen en ouders voor het Ludger kiezen volgens de tevredenheidsenquête die we elke twee jaar houden: het is een warme en gezellige school met een goede sfeer en een grote openheid!  

Jezelf beter leren kennen.
Op het Ludger leer je jezelf beter kennen en daarmee je mogelijkheden zien. 
 • Je leert zelfstandig je werk te plannen doordat er in elk leerjaar z-uren zijn. 
 • Je krijgt inzicht in je sterke en zwakke kanten bij het leren en je krijgt tips voor verbetering. 
 • Je krijgt meer vrijheid wanneer je daaraan toe bent, meer begeleiding onder toezicht wanneer dat meer past bij jou. 
 • Je leert meer over je eigen normen en waarden via discussies in de vaklessen, bij levensbeschouwing, bij de dramalessen, via kunst en cultuur en je ontwikkelt je daarin. 
 • Je leert onderzoek te doen door praktische opdrachten en het maken van een sectorwerkstuk/profielwerkstuk. 
De wereld in 
Het Ludger neemt je mee de ‘echte’ wereld in. 
 • We hebben veel excursies bij de verschillende vakken, culturele reizen in de bovenbouw, en leerlingen proeven van kunst en cultuur tijdens ckv en kcv.  
 • We gaan de gemeenschap in en we gaan op bezoek bij het mbo, hbo en wo. We halen het vervolgonderwijs dus ook de school in.  Zo ontwikkel je jezelf en leer je waar je interesses en talenten liggen.
Talentontwikkeling in de les 
Talentontwikkeling via goede vaklessen en een uitgebreid aanbod 
 • Het leren staat centraal bij de lessen. Daarbinnen is er aandacht voor afwisselende didactische werkvormen, activerende didactiek en studievaardigheden. 
 • We hebben goede vakdocenten, vaak academisch geschoold, met aandacht voor de ontwikkeling van het vak (ze houden eens per 3 weken overleg, krijgen veel tijd om kennis up-to-date te houden en de nieuwste ontwikkelingen te volgen en raadplegen elkaar). 
 • We hebben een verschillende aanpak voor elk type leerling. Zo hebben we meer ‘doe-gerichte’ opdrachten in onze lessen voor de mavo-leerling en meer intellectueel uitdagende opdrachten voor de vwo-leerling. 
 • We werken op een niveau dat past bij jou, met meer uitdaging (gymnasium, leerarrangementen, TOM, individuele projecten, excursies) maar ook met de nodige ondersteuning (helpdesk, ondersteunende modules, IC-uren, extra taal- en rekenonderwijs, dyslexiebegeleiding, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining) wanneer dat past bij jouw ontwikkeling. 
 • Onze resultaten zijn prima van mavo t/m vwo: ruim 20% van de mavo-leerlingen groeit door en gaat na de mavo naar de havo. Onze gymnasiumafdeling hoort tot de grootste in de regio. 
 • Je kunt je breed ontwikkelen door veel vakken die je ergens anders niet tegenkomt: filosofie, maatschappijwetenschappen, drama, informatica, Grieks en Latijn, levensbeschouwing. 
 • Voor de meer- en hoogbegaafde leerling hebben we een interessant en uitdagend programma (TOM) in elk leerjaar. 
 • We wisselen ervaring uit met scholen in het land die ook een hoogbegaafdenbeleid hebben omdat we lid zijn van de vereniging voor begaafdheidsprofielscholen (BPS). 
Talentontwikkeling buiten de les 
Talentontwikkeling buiten de les om 
 • Het Ludger bruist: op veel manieren kun je je ontwikkelen. Voorbeelden zijn de vele muziekactiviteiten, de jaarlijkse toneel- of musicalvoorstellingen en de vooropleiding voor het conservatorium. 
 • We doen mee met wedstrijden op allerlei gebied en vallen vaak in de prijzen: denk aan sport, debatwedstrijden, filmwedstrijd, robotica, wiskunde-olympiades, natuurkunde-olympiade. Daarnaast zijn er verschillende projecten zoals ‘Paarse Vrijdag’ met homoseksualiteit als thema. 
 • Je kunt je als vwo-leerling verder ontwikkelen in Engels door mee te doen met Anglia, waardoor je toegang krijgt tot internationale universiteiten en hogescholen.