Maatschappelijke stage en Plusdocument

Het Ludger College ziet het als zijn opdracht om leerlingen voor te bereiden op een betrokken en kritische rol in de maatschappij. Het doen van een maatschappelijke stage kan hieraan veel bijdragen. Het is echter geen verplicht onderdeel meer.

Door middel van een Plusdocument dat uitgereikt wordt bij het verlaten van de school kunnen leerlingen aangeven hoe ze zich vrijwillig hebben ingezet buiten de school: bij verenigingen, organisaties of evenementen. De leerling neemt zelf initiatief en bepaalt waar hij zich als vrijwilliger gaat inzetten.

In het Plusdocument wordt opgenomen aan welke extra activiteiten leerlingen naast het reguliere lesprogramma hebben deelgenomen en welke extra vaardigheden of competenties ze hebben opgedaan. Het is bedoeld om leerlingen in staat te stellen zo goed mogelijk hun eigen brede vorming te tonen en te onderbouwen. Dit kan van nut zijn bij de toelatingsprocedures van vervolgstudies.

Als de leerling meer dan 30 uren maatschappelijke stage heeft gelopen, worden ook deze in het Plusdocument opgenomen.