Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor, een leraar die uw kind bijzondere aandacht geeft. Hij let op het welbevinden van uw kind en zijn/haar studie. Hij houdt ook de studievorderingen bij, leidt de bespreekvergaderingen over zijn klas en zorgt voor de advisering. Voor de leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Maar ook binnen de school heeft de mentor een spilfunctie als het om een klas gaat. 

Afdelingsleider 

De afdelingsleiders dragen de zorg over een of meer jaarlagen, bijvoorbeeld 3 havo en 3 vwo. 
Spil: In het dagelijkse zorg voor de leerlingen zijn zij verantwoordelijk voor: afhandelen van problematische absenties (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact met leerplichtambtenaar. afhandeling van lesverwijderingen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten sancties opleggen bij wangedrag leiding geven aan de afhandeling van complexere problemen, afstemming mentor, schoolleiding, ZAT, ouders, externe instanties etc. 
Onderwijsproces:  Daarnaast bewaken de afdelingsleiders de voortgang in het onderwijsproces. Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau binnen de school is hun verantwoordelijkheid.