Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor, een leraar die uw kind bijzondere aandacht geeft. Hij let op het welbevinden van uw kind en zijn/haar studie. Hij houdt ook de studievorderingen bij, leidt de bespreekvergaderingen over zijn klas en zorgt voor de advisering. Voor de leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Maar ook binnen de school heeft de mentor een spilfunctie als het om een klas gaat. 

Afdelingsleider 

De afdelingsleider 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingen in deze jaarlagen.
 
De afdelingsleider bewaakt de voortgang in het onderwijsproces en stuurt de docenten en mentoren aan die werken in deze jaarlagen.

Afdelingsondersteuner (4 en 5 Havo en 4, 5 en 6 Vwo)


De afdelingsondersteuner draagt de dagelijkse zorg voor de leerlingen en houdt zich bezig met: afhandelen van problematische absenties (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact met leerplichtambtenaar, afhandeling van lesverwijderingen, bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten, sancties opleggen bij wangedrag, afstemming mentor, schoolleiding, ZAT, ouders, externe instanties etc. Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau behoren tot zijn/haar werkzaamheden.

Mavo coördinator (3 en 4 mavo)

 
De mavo coördinator is eindverantwoordelijk  voor het onderwijs en de leerlingen in 3 en 4 mavo en bewaakt de voortgang van het onderwijsproces. Tevens draagt de mavo coördinator de dagelijkse zorg voor de leerlingen en houdt zich bezig met: afhandelen van problematische absenties (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact met leerplichtambtenaar, afhandeling van lesverwijderingen, bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten, sancties opleggen bij wangedrag, afstemming mentor, schoolleiding, ZAT, ouders, externe instanties etc. Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau behoren tot zijn/haar werkzaamheden.

Leerling coördinator (3 havo en 3 vwo)

 
De leerling coördinator draagt de dagelijkse zorg voor de leerlingen en houdt zich bezig met: afhandelen van problematische absenties (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact met leerplichtambtenaar, afhandeling van lesverwijderingen, bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten, sancties opleggen bij wangedrag, afstemming mentor, schoolleiding, ZAT, ouders, externe instanties etc. Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau behoren tot zijn/haar werkzaamheden.