Mentor/coach

Elke leerling heeft een mentor of coach. De mentor of coach is de spil in de begeleiding van de leerling en is voor de ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De mentoren/coaches beheren het dossier van de leerling. 

In  de onderbouw was de mentor/coach nog actief bezig met het werk- en leerklimaat in de klas. Ook was de mentor/coach actief betrokken bij het keuzeproces van de leerlingen voor profielen en vakken. In de bovenbouw verschuift de verantwoordelijkheid geleidelijk naar de leerling zelf. Het eigenaarschap van de leerling over het eigen leerproces wordt in de loop van de onderwijscarrière steeds meer ontwikkeld. 


Afdelingscoördinatoren

Het Ludger College heeft twee afdelingscoördinatoren: een voor 4/5 havo en 4/5/6/vwo, en een voor 4 mavo.

De afdelingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de organisatie en onderwijskundige ontwikkeling in hun afdelingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de begeleiding en ondersteuning van de mentoren/coaches.

Daarnaast houden afdelingscoördinatoren zich bezig met de volgende zaken: problematische absenties afhandelen (de gewone absenties worden door de baliemedewerksters behandeld), contact leggen met de leerplichtambtenaar, lesverwijderingen afhandelen, bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen, klassen en docenten, sancties opleggen bij wangedrag, afstemmen met mentoren of coaches en contact onderhouden met de schoolleiding, ZAT, ouders en externe instanties. Ook de toelating van nieuwe leerlingen of de overstap naar een ander niveau behoren tot zijn/haar werkzaamheden.