De Bovenkamer


De Z-uren vragen om studieruimtes waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken. Daarom werd de nieuwe vleugel van het hoofdgebouw uitgebreid met een vierde verdieping. Op deze verdieping van 770 m2 is een groot studiecentrum gerealiseerd. Deze kreeg de naam “De Bovenkamer".

Hierin zijn verschillende ruimtes ondergebracht:
- verschillende werkruimtes voor leerlingen
- mediatheek
- stilteruimte
- ruimte voor groepswerk
- ruimte voor de decanen 

Werkwijze

De leerlingen starten elk Z-uur in hun stamgroep (een aangewezen ruimte in De Bovenkamer). De aanwezigheid wordt gecontroleerd en de leerlingen gaan aan het werk. Na overleg met de begeleider (meestal de mentor) kunnen leerlingen naar een andere werkplek om achter een computer aan het werk te gaan, om te overleggen over een samenwerkingsopdracht of om in absolute stilte te studeren. In de stamgroep begeleidt de mentor zijn leerlingen terwijl de studiehuisbeheerder dat doet op de andere werkplekken. 

Er is ook een mediathecaresse voor het uitlenen van boeken en het geven van informatie over het aanwezige materiaal. Wanneer de decanen aanwezig zijn dan kunnen leerlingen ook een korte vraag stellen of een afspraak maken voor een langer gesprek.

Tussenuren?

Wanneer er ruimte is in De Bovenkamer (de studiehuisbeheerder bepaalt dit), dan kunnen leerlingen die een tussenuur hebben ook aan het werk in de Bovenkamer. Wanneer er geen ruimte is dan kunnen leerlingen ook studeren in de aula. Daar houden de conciërges toezicht (maximaal drie studerende leerlingen aan één tafel). 

Beheer van de Bovenkamer

In de Bovenkamer wordt steeds toezicht gehouden door de studiehuisbeheerder. Aan het begin van het schooljaar maakt hij leerlingen wegwijs en zorgt de rest van het jaar voor orde en een goed werkklimaat. De mediatheek wordt beheerd door een gediplomeerd bibliothecaris. We hebben een geautomatiseerd uitleensysteem voor de boeken en de software. In de mediatheek kunnen voor een klein bedrag ook kopieën worden gemaakt. 

Computers

Naast vaste computers met internetverbinding zijn er in de Bovenkamer ook een aantal plekken waar leerlingen een eigen laptop kunnen inpluggen.