De Bovenkamer

De Bovenkamer bestaat uit een studieruimte waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken, spreekkamers voor de decanen en een mediatheek. De Bovenkamer bevindt zich op de bovenste verdieping.

Studieruimte

Het achterste gedeelte van de bovenkamer is gereserveerd voor Rietveld-leerlingen die hier dagelijks van 08.25u tot 14.15u hun s-uren maken. In het voorste gedeelte, bij de computers, kunnen Ludger-leerlingen van 08.25u tot 16.10u (met uitzondering van de pauzes) zelfstandig werken.

Mediatheek

Er is een mediathecaris voor het uitlenen van boeken en het geven van informatie over het aanwezige materiaal. De mediathecarissen zijn Sylvia Langenbach, Leni Franssens en Tony Green.

Er is een geautomatiseerd uitleensysteem voor de boeken en de software. In de mediatheek kunnen voor een klein bedrag ook kopieën worden gemaakt. Hiervoor wordt met de schoolpas betaald.

Voor het lenen van boeken en andere materialen hebben leerlingen altijd een schoolpas nodig.

Openingstijden

De mediatheek is dagelijks geopend van 09.15u tot 12.30u, met uitzondering van:
- de ochtendpauze
- 11.30u tot 12.00u

Leerlingen mogen buiten de openingstijden van de mediatheek (m.u.v. de pauzes) werken achter de computers of studeren/huiswerk maken tot 12.30 u.

Computers

Naast vaste computers met internetverbinding is er in de Bovenkamer ook een aantal plekken waar leerlingen een eigen laptop kunnen inpluggen.

Decanen

Wanneer de decanen aanwezig zijn, kunnen leerlingen binnenlopen voor een korte vraag of een afspraak maken voor een langer gesprek.