De Bovenkamer

De bovenkamer is een studieruimte waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Deze bevindt zich op de bovenste verdieping (“Lokalen” 453 , 457 en 462).

Leerlingen mogen in de bovenkamer werken op de volgende tijden:
08:20-10:00
10:20-12:00
12:30-16:05

Hierin zijn verschillende ruimtes ondergebracht:
- werkruimte voor leerlingen
- mediatheek
- stilteruimte
- ruimte voor de decanen 

Mediatheek

Er is een mediathecaris voor het uitlenen van boeken en het geven van informatie over het aanwezige materiaal.

Openingstijden:

De mediatheek is dit schooljaar '21-'22 geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00.
In de pauzes is de mediatheek gesloten, behalve de kleine middagpauze (14.10-14.25).
Leerlingen mogen buiten de openingstijden van de mediatheek (m.u.v. de genoemde pauzes) werken achter de computers of studeren/huiswerk maken tot 16.05.

Tussenuren?

Wanneer er ruimte is in De Bovenkamer (de studiehuisbeheerder bepaalt dit), dan kunnen leerlingen die een tussenuur hebben ook aan het werk in de Bovenkamer. 

Beheer van de Bovenkamer

In de Bovenkamer wordt toezicht gehouden door de studiehuisbeheerder en de bibliotheekmedewerkers. Aan het begin van het schooljaar maken zij leerlingen wegwijs en zorgen de rest van het jaar voor orde en een goed werkklimaat. De mediatheek wordt beheerd door een gediplomeerd
mediathecaris. We hebben een geautomatiseerd uitleensysteem voor de boeken en de software. In de mediatheek kunnen voor een klein bedrag ook kopieën worden gemaakt (betaling geschied via de schoolpas).

Voor het lenen van boeken en andere materialen hebben leerlingen altijd een schoolpas nodig.

Computers

Naast vaste computers met internetverbinding zijn er in de Bovenkamer ook een aantal plekken waar leerlingen een eigen laptop kunnen inpluggen.

Decanen

Wanneer de decanen aanwezig zijn, kunnen leerlingen binnenlopen voor een korte vraag of een afspraak maken voor een langer gesprek.