Informatie over het tutorschap op het Ludger College

De helpdesk op het Ludger College is een fenomeen waarbij bovenbouwleerlingen van havo en vwo op verzoek andere leerlingen helpen met hun studie. 

De leerlingen die hulp bieden, worden tutoren genoemd. Tutoren kunnen EUR 5 per uur vragen. Ook wordt hun tutorschap vermeld op een certificaat dat samen met hun diploma wordt uitgereikt. Dit bewijs van hun werkzaamheden kan waardevol zijn voor vervolgstudies.

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de helpdesk.  Dat betekent dat we veel tutoren nodig hebben.

Aanmelden als tutor

Leerlingen kunnen zich per e-mail bij mevr. E. Hieltjes aanmelden als tutor. In deze e-mail moeten de volgende gegevens staan:

  • voor- en achternaam;
  • het vak of de vakken waarbij de leerling hulp kan bieden;
  • de jaarlaag (5 of 6) en schoolsoort (havo of vwo) waarvoor de hulp bedoeld is;
  • bereikbaarheidsgegevens;
  • de tijdstippen waarop de leerling beschikbaar is.

Dit is wat wij onder andere van een tutor verwachten:

  • Hij/zij moet goed zijn in het betreffende vak.
  • Hij/zij moet in staat zijn om leerstof uit te leggen en samen met een leerling te plannen.
  • Hij/zij moet regelmatig de communicatie met zijn/haar leerlingen bijhouden via Ludgermail, Teams of andere afgesproken apps.

Een tutor vinden

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in hulp van een tutor kunnen via Magister op de ELO bij "Studiewijzers" naar de map "Tutorschap" gaan. Hier kunnen zij de tutorenlijst raadplegen en contact opnemen met een geschikte tutor. De kosten kunnen EUR 5 per uur bedragen.