Lesuitval


Lesrooster 
Het lesrooster kan per persoon, klas, docent of lokaal via deze link worden geraadpleegd. Ook de dagelijkse lesroosterwijzigingen zijn daar te vinden. 

Lesuitval
Bij ziekte van docenten of andere omstandigheden wordt geprobeerd de lessen zo te verschuiven dat leerlingen zoveel mogelijk aaneensluitend les hebben. Dit is echter lang niet altijd mogelijk. Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in de Bovenkamer. Daar kan gestudeerd worden en zijn er computers beschikbaar.

De school doet veel moeite om de lesuitval te beperken. Bij langdurige ziekte wordt zo snel mogelijk een vervanger gezocht. In de huidige arbeidsmarkt kan dat lang duren. In zo'n geval worden oplossingen op maat gezocht.