Havo (5 jaar) 

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of middelbaar beroepsonderwijs.

Bijzonderheden Ludger College

Het Ludger College is op dit moment een school in afbouw. Voor de havo huisvesten we alleen nog de klassen 3, 4 en 5.
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum.

Bijzonderheden over de havo:

- Interessante excursies bij veel vakken.
- In de bovenbouw gaan leerlingen kijken bij bedrijven en op het HBO, zodat de leerlingen een goede keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.
- Keuze uit veel bijzondere vakken in de bovenbouw: filosofie, BSM (bewegen, sport en maatschappij), informatica, maatschappijwetenschappen, muziek èn beeldende vorming.
- Extra Engels (Anglia) vanaf klas 2 zodat je later ook in het buitenland kunt studeren.
- Er zijn buitenlandse reizen in de vierde klas, naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Berlijn enz.