havo (5 jaar) 

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vanaf schooljaar 2023-2024 alleen nog 5 havo op het Ludger college

Het Ludger College is op dit moment een school in afbouw. Voor havo-leerlingen huisvesten we per schooljaar 2023-2024 alleen nog klas 5.

Nieuwe havo-leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum.

Bijzonderheden ons havo-onderwijs:

- Er zijn interessante excursies bij veel vakken.
- In de bovenbouw ga je kijken bij bedrijven en op het hbo, zodat je een goede keuze kunt maken voor een vervolgopleiding.
- Er is keuze uit veel bijzondere vakken in de bovenbouw: filosofie, BSM (bewegen, sport en maatschappij), informatica, maatschappijwetenschappen, muziek én beeldende vorming.
- Je kunt extra Engels (Anglia) volgen, zodat je later ook in het buitenland kunt studeren.
- Er zijn buitenlandse reizen, naar bijvoorbeeld Londen, Parijs of Berlijn.