Havo (5 jaar) 

Deze vorm van onderwijs geeft aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of middelbaar beroepsonderwijs.

Bijzonderheden over de havo:

- Interessante excursies bij veel vakken.
- In de bovenbouw gaan leerlingen kijken bij bedrijven en op het HBO, zodat de leerlingen een goede keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding.
- Keuze uit veel bijzondere vakken in de bovenbouw: filosofie, BSM (bewegen, sport en maatschappij), informatica, maatschappijwetenschappen, muziek èn beeldende vorming.
- IBC: International Business College. Leerlingen van 4 en 5 havo met een
Economie en Maatschappij profiel die de IBC variant volgen, doorlopen het reguliere programma in 80% van de tijd. Een dag in de week (20%) starten ze met het opzetten van een eigen bedrijf en
ervaren ze binnen én buiten school wat daarvoor nodig is.
- Extra Engels (Anglia) vanaf klas 2 zodat je later ook in het buitenland kunt studeren.
- Er zijn buitenlandse reizen in de vierde klas, naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Berlijn enz.