Zorg voor uw kind

Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. Onder 'Downloads' vindt u onze ondersteuningsbrochure. Hierin staat een overzicht van voorzieningen die onze school biedt op het gebied van onderwijskundige en sociaal-emotionele zorg. 

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator organiseert de ondersteuning binnen de school. Zij coördineert het ondersteuningsbeleid, adviseert de schoolleiding, coacht collega’s bij de uitvoering van leerlingzorgtaken, coördineert de leerlingbegeleiding en stuurt het ondersteuningsteam en het Zorg Advies Team (ZAT) aan. 

Verder neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het Samenwerkingsverband voor ondersteuningscoördinatoren van het voortgezet onderwijs (SWV) en onderhoudt zij de contacten met de externe instanties.   


Ondersteuningscoördinator: mevr. B. Duim