Zorg voor uw kind

Op het Ludger College vinden wij een goede begeleiding van onze leerlingen heel belangrijk. Onder onze pagina Onderwijs - Leerlingbegeleiding vind u onze ondersteuningsbrochure en een overzicht van voorzieningen die onze school biedt op het gebied van onderwijskundige en sociaal-emotionele zorg. 
Daarnaast wijzen wij u op downloads en adressen waar u nog meer informatie kunt vinden. 

Ondersteuningscoördinator :

De ondersteuningscoördinator organiseert de ondersteuning binnen de school. Zij coördineert het ondersteuningsbeleid, adviseert de schoolleiding, coacht collega’s bij de uitvoering van leerlingzorgtaken, coördineert de leerlingbegeleiding en stuurt het ondersteuningsteam en het Zorg Advies Team (ZAT) aan. 

Verder neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het Samenwerkingsverband voor ondersteuningscoördinatoren van het voortgezet onderwijs (SWV) en onderhoudt de contacten met de externe instanties.   


Ondersteuningscoördinator: mevr. Y. van Bemmel