De schoolgids


Hierbij presenteer ik u de schoolgids, het ‘spoorboekje’ van onze school voor het jaar 2021/2022. U vindt hierin de schoolinformatie die handig is om bij de hand te hebben. Er staan veel praktische gegevens in over onze school en over hoe we allerlei zaken georganiseerd hebben.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er gedurende het schooljaar nog zaken worden aangepast. Voor de meest actuele gegevens raad ik u aan om regelmatig onze website te bezoeken (www.ludgercollege.nl).
Een andere bron van informatie is de digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u digitaal voor iedere vakantie.

Wij zijn graag in contact met onze leerlingen en hun ouders over ons onderwijs. We geven immers samen vorm aan onze school en samen maken we er een school van om trots op te zijn.

Met ingang van dit schooljaar hebben we geen eerste- en tweedeklassers meer in de school. Alle leerlingen die nu nog onderwijs volgen op onze school, zullen goed en eigentijds onderwijs aangeboden blijven krijgen en zullen hun schoolloopbaan afmaken op het Ludger College. We zullen u jaarlijks op de hoogte houden van de (organisatorische) ontwikkelingen met betrekking tot de uitgroeiende en de nieuwe scholen die van invloed zijn op onze schoolorganisatie.

De schoolgids is slechts een naslagwerk, het echte contact verloopt persoonlijk via mentoren, coaches, docenten en afdelingsleiders.
Wij hopen velen van u het komend jaar te ontmoeten.

Namens de schoolleiding,
Louise Beernink
Rector

Schoolgids-Ludger College 21-22.pdf