De schoolgids


Hierbij presenteren wij u de schoolgids, het ‘spoorboekje’ van onze school voor het jaar 2023-2024. U vindt hierin de schoolinformatie die handig is om snel te raadplegen. Er staan veel praktische gegevens in over onze school en over hoe we allerlei zaken georganiseerd hebben. 

Natuurlijk kunnen er gedurende het schooljaar nog zaken worden aangepast. Voor de meest actuele gegevens raad ik u aan om regelmatig onze website te bezoeken (www.ludgercollege.nl). Een andere bron van informatie is de digitale nieuwsbrief. 

Wij zijn graag in contact met onze leerlingen en hun ouders over ons onderwijs. We geven immers samen vorm aan onze school en samen maken we er een school van om trots op te zijn.

Met ingang van dit schooljaar hebben we geen onderbouwleerlingen meer in onze school en vormen we samen met de bovenbouwleerlingen van het Rietveld Lyceum en het Ulenhofcollege de bovenbouwcampus. Alle bovenbouwleerlingen die nu nog onderwijs volgen op onze school, zullen goed en eigentijds onderwijs aangeboden blijven krijgen en zullen hun schoolloopbaan afmaken op het Ludger College als onderdeel van de bovenbouwcampus. 

De schoolgids is slechts een naslagwerk. Het echte contact verloopt persoonlijk via mentoren, coaches, docenten en afdelingscoördinatoren.
Wij hopen velen van u het komend jaar te ontmoeten.

Namens de schoolleiding, 
Louise Beernink

Schoolgids-Ludger College 2023-2024.pdf
231219 Reglement Cameratoezicht Achterhoek VO.pdf