De schoolgids


Met genoegen presenteer ik u de schoolgids, het ‘spoorboekje’ van onze school voor het jaar 2019/2020. U vindt hierin de informatie die handig is om bij de hand te hebben. Er staan veel praktische gegevens in over onze school en over hoe we allerlei zaken georganiseerd hebben. Het kan natuurlijk zo zijn dat er gedurende het schooljaar nog zaken worden aangepast. Voor de meest actuele gegevens raad ik u aan om regelmatig onze website te bezoeken (www.ludgercollege.nl). Een andere belangrijke bron van informatie is de digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u per e-mail voor iedere vakantie. Wij zijn graag in contact met onze leerlingen en hun ouders over ons onderwijs. We geven immers samen vorm aan onze school en samen maken we er een school van om trots op te zijn.  De schoolgids is slechts een naslagwerk, het echte contact verloopt persoonlijk via mentoren, docenten en afdelingsleiders. Wij hopen velen van u het komend jaar te ontmoeten.
Namens de schoolleiding,

Louise Beernink
rectorSchoolgids-Ludger College 1920.pdf