Collectieve ambitie

De onderwijskundige visie van het Ludger College kent twee belangrijke pijlers: talentontwikkeling en een veilige leeromgeving. Dat heeft geleid tot de slogan: Ludger College, jouw talent is er thuis! Iedereen heeft talenten. Op het Ludger College doen we ons uiterste best om de talenten van elke leerling verder te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Wij stellen groei centraal! Groeien kan alleen maar in een omgeving waar een leerling zich veilig en prettig voelt. Daarom is een veilige en prettige leeromgeving een voorwaarde.

Raadpleeg:
- Stichtingsstatuut
- Integriteitscode