Collectieve ambitie

De onderwijskundige visie van het Ludger College kent twee belangrijke pijlers: talentontwikkeling en een veilige leeromgeving. Dat heeft geleid tot de slogan: Ludger College, jouw talent is er thuis! Iedereen heeft talenten. Op het Ludger College doen we ons uiterste best om de talenten van elke leerling verder te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Daarvoor is een veilige en prettige leeromgeving een voorwaarde.

Raadpleeg:
- Stichtingsstatuut
- Integriteitscode