Slim of hoogbegaafd: TOM

 

Het Ludger heeft een speciaal traject van klas 4 t/m 6 voor meer- en hoogbegaafde leerlingen: TOM. TOM betekent Traject Op Maat. Er zijn twee varianten: TOM1 en TOM2. TOM1 is het traject voor hoogbegaafde leerlingen, TOM2 is een 'lichtere' variant, voor slimme leerlingen die extra uitdaging op school willen.

De TOM-docenten zijn speciaal geschoold om hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden. Daarnaast is het Ludger College lid van de vereniging voor begaafdheidsprofielscholen (het BPS), waardoor we ervaringen en informatie uitwisselen met scholen die een beproefd programma hebben voor begaafde leerlingen. Het TOM-programma is continu in ontwikkeling. Daarom vragen we onze leerlingen regelmatig om feedback en hebben zij invloed op het programma.
  

Wat willen we met TOM?

TOM kent drie doelen:

  • Leerlingen minder lestijd laten besteden aan de gewone stof, en de vrijgekomen tijd gebruiken voor meer diepgang en meer eigen keuzes.
  • Leerlingen structurele begeleiding geven, toegespitst op hun manier van leren en hun begaafdheid: wat is leren eigenlijk, hoe doe je dat effectief met jouw soort capaciteiten, hoe ga je daarmee om? 
  • Leerlingen met een uitzonderlijke begaafdheid als zodanig erkennen, met elkaar in contact brengen en daardoor hun welbevinden vergroten.

Zo hopen we dat we deze leerlingen een prettiger schooltijd kunnen geven waarin hun talenten beter tot hun recht komen.

Wie kunnen meedoen?

Aan TOM1 kunnen leerlingen meedoen, bij wie hoogbegaafdheid is vastgesteld of wordt vermoed, op basis van duidelijke aanwijzingen. Daarvoor wordt informatie ingewonnen bij de ouders en de basisschool en de mentor. Om het beeld compleet te krijgen doen de leerlingen mee aan een intelligentietest. Een IQ-score van 125/130 wordt als globale maatstaf gehanteerd voor toelating.

Aan TOM2 kunnen alle leerlingen meedoen die goede studieresultaten halen en gemotiveerd zijn voor extra verdieping en uitdaging. Een bepaalde testscore is daarvoor niet vereist.

Hoe ziet TOM er in de praktijk uit?

TOM1 heeft maximaal vijf TOM-uren per week, TOM2 heeft er maximaal drie. In de TOM-uren krijgen leerlingen het volgende programma:

1. Denklessen (alleen TOM1)

In deze lessen leren de leerlingen allerlei zaken over hoe je leert, hoe je kritisch, creatief, constructief kunt leren denken. Dat helpt hen o.a. om beter en met meer plezier om te gaan met hun eigen leervermogen.

2. Vakmodules (alleen TOM1, onderbouw)

In de onderbouw kreeg de groep gedurende twaalf weken les in een extra vak. Voorbeelden zijn filosofie, ICT, film maken, wetenschapsgeschiedenis, actualiteit, etc. 

3. Individuele projecten

Leerlingen doen onderzoeken, maken ontwerpen of bestuderen onderwerpen naar eigen interesse. Dit wordt in de TOM-les opgestart, begeleid en beoordeeld. Wekelijks mag een leerling twee reguliere lesuren missen om zijn project uit te voeren. Dit wordt d.m.v. een knipkaart geregistreerd en begeleid.

4. TOM-uitjes

Elk jaar worden er een of meer studiebezoeken georganiseerd, bijvoorbeeld aan een bedrijf, een interessant persoon of een museum. Ook gastcolleges op school zijn mogelijk. Onder het motto 'leerzaam en leuk' combineren we dat het liefst met een gezelligheidsactiviteit, om elkaar beter te leren kennen en samen plezier te hebben.

Meer informatie?

Wie meer informatie wil over TOM kan hieronder de folder downloaden.

U kunt via "Wie is wie?" ook contact opnemen met de TOM-coördinator, Marijn Parmentier.