Gymnasium


Het gymnasium is een brede, diepgravende en heel nuttige opleiding.
Gymnasiasten volgen Griekse taal en cultuur, Latijnse taal en cultuur of beide vakken. Als ze in een van deze twee vakken of in beide vakken examen afleggen, ontvangen ze een gymnasiumdiploma.

Bij Grieks en Latijn doen leerlingen vaardigheden op die in de universitaire wereld van belang zijn:

Bij het vertalen van teksten moeten ze zeer nauwkeurig en analytisch te werk gaan. 
Ze trainen hun geheugen door grammaticale basiskennis en belangrijke woordbetekenissen uit het hoofd te leren. 
Gymnasiasten leren te plannen en door te zetten wanneer ze grotere hoeveelheden stof moeten verwerken. 
Leerlingen ontdekken hoe de klassieke oudheid tot in onze moderne tijd doorwerkt. 
Gymnasiasten bouwen lees- en schrijfvaardigheid en een goede woordenschat op, die ook relevant is voor Engels en andere moderne vreemde talen.

Gymnasiumbrochure.pdf
Gymnasiumfolder.pdf