Atheneum of Gymnasium


Heeft uw zoon of dochter kansen op het vwo, dan wordt uw kind geplaatst in een atheneumklas of een gymnasiumklas. Het gymnasium is een moderne opleiding met een zeer lange traditie.  Naast de gewone vakken leren de leerlingen de klassieke talen, cultuur en geschiedenis kennen. Het is een misverstand te denken dat het gymnasium veel moeilijker is dan het atheneum. Wel is het als totaal meer leerstof in dezelfde tijd. 
Om het gymnasium aan te kunnen heeft een leerling een goede intelligentie nodig. Maar vooral ook een nieuwsgierige en geïnteresseerde leerhouding is belangrijk. 

Het gymnasiumprogramma

In klas  3 krijgen de leerlingen Grieks en Latijn. In de Tweede Fase (vanaf klas 4) kunnen ze beide talen houden, of één ervan laten vallen. Wie in de zesde klas eindexamen doet in Grieks en/of Latijn, krijgt een gymnasiumdiploma. 

Gymnasiumbrochure.pdf
Gymnasiumfolder.pdf