Sociaal-emotionele ondersteuning

Onze ondersteuningsbrochure

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u informatie over de wijze waarop wij sociaal-emotionele ondersteuning aanbieden op het Ludger College. Hierin vindt u een uitgebreide omschrijving van alle soorten ondersteuning die beschikbaar zijn. Ook vindt u er de namen van contactpersonen.

Klik hier voor de pagina waarop u de brochure kunt downloaden.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Soms stagneert een leerling op sociaal-emotioneel of cognitief gebied in zijn/haar ontwikkeling. Dan kan, in samenspraak met ouders, leerling, (eventueel) extern betrokkenen en de school bekeken worden welke ondersteuning vanuit school ingezet kan worden om de leerling weer op gang te helpen.

Wat het Ludger College aan ondersteuning biedt

Hieronder vindt u een kort overzicht van de soorten ondersteuning die het Ludger College biedt. In de brochure vindt u volledige informatie en contactgegevens.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bijeen om leerlingen te bespreken die door mentoren en/of leerlingcoördinator zijn aangemeld. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, een orthopedagoog en een jeugdmaatschappelijk werker.

De mentor

In alle leerjaren is de mentor het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de leerling en ouders/verzorgers. Verder geeft de mentor studielessen/mentor-Z-uur en begeleidt hij/zij de klas als leefgemeenschap.

Bij het coachend mentoraat, waarmee in de veel klassen gewerkt wordt, onderhouden twee mentor-coaches elk met maximaal 15 leerlingen nauwer contact. Zo kunnen zij beter inspelen op de sociaal-emotionele behoeften van leerlingen.

Het ZAT (Zorg Advies Team)

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem hebben een consultatieteam, ook wel Zorg Advies Team (ZAT) genoemd. Het ZAT ondersteunt de school bij het oplossen van complexe problemen bij leerlingen, waarvoor de school geen kant-en-klare oplossingen heeft. Het betreft over het algemeen psychosociale en/of psychiatrische problemen.

Het ZAT bestaat uit interne en externe deskundigen. Het team komt drie keer per jaar bijeen.

De orthopedagoog

De orthopedagoog geeft leerlingen tijdelijke professionele ondersteuning bij specifieke hulpvragen op het gebied van welbevinden, gedrag, werkhouding en leren. Dit gebeurt zoveel mogelijk op het Ludger College zelf.  

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige van de GGD Noord- en Oost-Gelderland staan in nauw contact met het Ludger College. Zij kunnen leerlingen helpen met vraagstukken op het gebied van groei of lichamelijke gezondheid, maar ook op het gebied van psychische gezondheid en welbevinden. De jeugdarts neemt ook deel aan het Zorg Advies Team van school.

Vertrouwenspersonen 

In ons land fungeert een aantal onderwijsinspecteurs ook als vertrouwensinspecteur. Het landelijke telefoonnummer voor de vertrouwensinspecteurs is 0900-1113111.

Op het Ludger College zijn vertrouwenspersonen aangesteld. Zij behandelen in eerste instantie klachten. De vertrouwenspersoon probeert eerst te bemiddelen. Lukt het niet een oplossing te vinden, dan informeert de vertrouwenspersoon na overleg met de rector de vertrouwensinspecteur. Vertrouwenspersonen handelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De training 'Versterk je veerkracht'

Deze training is voor leerlingen uit klas 4. Aan de hand van aanmeldingen van mentoren en individuele gesprekken met de aangemelde leerlingen wordt de deelnemerslijst vastgesteld.

Het uitgangspunt is om leerlingen om te leren gaan met situaties die niet gaan zoals zij graag zouden willen en waarop zij geen grip lijken te hebben. De training is erop gericht om meer regie te ervaren over het eigen welzijn en functioneren. Leerlingen worden geholpen om assertiever te worden en hun zelfvertrouwen te vergroten.