Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is ons schoolgebouw gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. In uiterste nood kunt u contact opnemen met Jan-Willem Hoogland, plaatsvervangend rector - 06 39561343


Afdelingsleiders:

1M, 2M, 3M en 4M: Dhr. J.W. Hoogland 
1H, 2H en 3H: Dhr. B. Ebben 
4H en 5H:  Mw. N. van Andel 
1V, 2V en 3V:  Mw. L. Pragt-Fles 
4V, 5V en 6V : Dhr. G.E. Oosten 

Oudervereniging Ludger College:

p/a mw. Maaike Steur-Greeuw, voorzitteroudervereniging@ludgercollege.nl 

Medezeggenschapsraad; Oudergeleding

p/a dhr. R. Brugman (Raymond)
deelraadouders@ludgercollege.nl 

Interne vertrouwenspersonen:

mw. A. Paumen (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-325248
dhr. J. Jacobs (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-621182
Externe vertrouwenspersoon: mevr. N. Broekhuis bereikbaar op 0314-394181 (bestuursbureau Achterhoek VO).