Tijdens de zomervakantie zijn onze schoolgebouwen gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. In uiterste nood is onze rector, Louise Beernink bereikbaar op 06 51935035.


Afdelingsleiders:

1M, 2M, 3M en 4M: Dhr. J.W. Hoogland 
1H, 2H en 3H: Dhr. B. Ebben 
4H en 5H:  Mw. N. van Andel 
1V, 2V en 3V:  Mw. L. Pragt-Fles 
4V, 5V en 6V : Dhr. G.E. Oosten 

Oudervereniging Ludger College:

p/a mw. Maaike Steur-Greeuw, voorzitteroudervereniging@ludgercollege.nl 

Medezeggenschapsraad; Oudergeleding

p/a dhr. R. Brugman (Raymond)
deelraadouders@ludgercollege.nl 

Interne vertrouwenspersonen:

dhr. P. von der Fuhr (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-325248
dhr. J. Jacobs (docent in dienst van deze school) Tel. 0314-621182
Externe vertrouwenspersoon: mevr. N. Broekhuis bereikbaar op 0314-394181 (bestuursbureau Achterhoek VO).