Sport op school

Voor veel leerlingen 

De leraren bewegingsonderwijs stimuleren de sportbeoefening voor zoveel mogelijk leerlingen. In de gymlessen maken de leerlingen kennis met veel verschillende sportactiviteiten, zoals turnen, zwemmen, bewegen op muziek, atletiek en zaal- en veldspel. 

Ook in de bovenbouw kan uit veel verschillende activiteiten worden gekozen, zoals fitness, klimmen, squashen, paardrijden, aerobics/streetdance, moutainbike en persluchtduiken. 

Activiteiten buiten de lessen

De leerlingen kunnen na school aan sport doen. De sportaccommodaties zijn dan beschikbaar. Er worden binnen de school toernooien gehouden voor klassen 3. Daarnaast zijn er buiten de school toernooien voor alle leerlingen. Aan de binnenschoolse toernooien nemen alleen leerlingen in klassenverband deel. We vinden namelijk dat sport op school voor een groot aantal leerlingen bereikbaar en haalbaar moet zijn. De vier winnende teams van de binnenschoolse toernooien mogen meedoen met de buitenschoolse toernooien. Het betreft hier sporten als voetbal, handbal, volleybal, basketbal, cross-country, minitriathlon, enz. De buitenschoolse toernooien worden georganiseerd door de leraren bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs te Doetinchem. 

En verder 

…. is er een cursus zelfverdediging voor meisjes van klas 3 die daar belangstelling voor hebben.