Passend onderwijs


Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs houdt in dat zoveel mogelijk leerlingen schoolnabij onderwijs, begeleiding en ondersteuning krijgen. De zorgplicht daarvoor ligt bij de scholen.

Dat betekent dat zij er vanaf genoemde datum verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden (SWV). 
Kijk voor meer informatie op de site van Samenwerkingsverband Doetinchem.


Klik hieronder voor meer informatie over Passend onderwijs en over het Ondersteuningsplan SWV VO Ludger College 

Basisondersteuning en schoolondersteuningsprofiel Ludger College
Wet passend onderwijs