Onderwijskundige zorg

In onze ondersteuningsbrochure geven wij u meer informatie over de wijze waarop wij onderwijskundige zorg aanbieden op het Ludger College. In deze brochure kunt u meer informatie vinden over:

Z-uren in alle leerjaren

Voor wie: alle leerlingen
Tijdens de zelfwerkzaamheidsuren leren leerlingen hun werk te plannen en zelfstandig te werken. Elke week hebben de leerlingen naast de vaklessen een aantal verplichte Z-uren in hun rooster. In de loop van de jaren krijgen de leerlingen steeds meer vrijheid om die uren zelfstandig in te vullen. Ze maken tijdens deze uren huiswerk, werken aan de computer of in de mediatheek, overleggen voor groepsopdrachten etc. In de Z-uren zijn mentoren beschikbaar aan wie leerlingen om extra uitleg kunnen vragen.   

    

Huiswerkbegeleiding 

Voor wie: alle leerlingen   
Studeren op school kan op het Ludger College: elke dag van 14.30 tot 17.30 uur.  Voor leerlingen die gebaat zijn bij meer hulp dan tijdens de  Z-uren geboden kan worden is er, tegen betaling, de huiswerkklas.  Begeleiding en tips worden gegeven door een orthopedagoog gespecialiseerd het gebied van leren studeren, plannen en organiseren. Daarnaast is een tutor-leerling beschikbaar voor extra uitleg bij vakken en om te overhoren.   
Contactpersoon: mevr. O. van Setten, 
huiswerkklas@ludgercollege.nl 


Dyslexiebegeleiding

Dyslexie is een leerprobleem dat leerlingen parten kan spelen, voornamelijk bij lezen, begrijpen van teksten en spelling.   Wanneer er bij het docententeam een vermoeden van dyslexie bij een leerling bestaat, dan kan de mentor een verzoek bij het ondersteuningsteam indienen om de leerling te laten screenen. Zodra de leerling een dyslexieverklaring heeft, mag er gebruik gemaakt worden van extra faciliteiten. 
In onze brochure kunt u alle informatie vinden over de wijze waarop wij kunnen faciliteren bij (eventuele) dyslexie.
Dyslexiebeleid 

Coaching 

Leerlingen uit alle leerjaren die al een dyslexieverklaring hebben, kunnen, op vrijwillige basis of op verzoek van mentor, vakdocent  of ouders, gecoacht worden. 
Dyslexiecoach: mevr. O. van Setten   

 
   

Aanbod hoogbegaafden (TOM)

Voor wie: meer- en hoogbegaafde leerlingen   
Vanaf 1 vwo tot en met 6 vwo heeft het Ludger College TOM (Trajecten op Maat) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 
TOM 1 is een intensief programma voor hoogbegaafden. 
TOM 2 is de ‘lichtere’ variant voor vwo'ers die meer uitdaging willen en aankunnen. 
Het programma bestaat uit denklessen (hoe ga je effectief met je begaafdheid om), vakmodules (filosofie, ICT, film, wetenschap, etc.) en projecten naar eigen keuze. Daarbij wordt gerichte groepsgewijze begeleiding geboden. De leerlingen volgen het TOM-programma (drie tot vijf lesuren per week) in plaats van hun reguliere lessen.  
De TOM-docenten zijn dhr. E. Soontiëns, mevr. A. Hey, dhr. J. Steenbakkers en M. Parmentier.
Contactpersoon: De heer E. Soontiëns en de heer M. Parmentier
TOM folder.pdf