De Rekentoets

Hoewel we nog in afwachting zijn van de wettelijke afschaffing van de rekentoets, wordt deze dit jaar niet meer afgenomen. Het rekenbeleid zit nu geïntegreerd bij alle vakken waar leerlingen moeten rekenen. Leerlingen kunnen/worden uiteraard ondersteund bij het rekenen. 

De VO-raad (Vereniging van scholen voor het Voorgezet Onderwijs) zal betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen en scholen nader informeren over de verdere uitwerking hoe rekenen en rekenvaardigheden in het lesprogramma is/zal worden geïntegreerd.     

https://www.vo-raad.nl/themas/toetsen-examens/onderwerpen/rekentoets