Lesuitval


Lesrooster 
Het lesrooster kan, per persoon, klas, docent of lokaal, via deze link worden geraadpleegd. Ook de dagelijkse lesroosterwijzigingen zijn daar te vinden. 

Lesuitval
Bij ziekte van docenten of andere omstandigheden zal worden getracht de lessen zo te verschuiven dat leerlingen zoveel mogelijk aaneensluitend les hebben. Dit is echter lang niet altijd mogelijk. Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in de Bovenkamer. Daar kan gestudeerd worden, zijn computers beschikbaar, etc. De school doet veel moeite om de lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Bij langduriger ziekte wordt zo snel mogelijk een vervanger gezocht. In de huidige arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd. In dat geval worden oplossingen op maat gezocht.