Lesuitval


Lesrooster 
Het lesrooster kan, per persoon, klas, docent of lokaal, te allen tijde op de site worden geraadpleegd. Ook de dagelijkse lesroosterwijzigingen zijn daar te vinden. 

Lesuitval
Bij ziekte van docenten of andere omstandigheden worden de lessen zo verschoven, dat leerlingen zoveel mogelijk aansluitend les hebben. Lukt dit niet, dan worden (in de onderbouw) de lessen waargenomen door een andere docent. In de bovenbouw kunnen de leerlingen in die tussenuren terecht in de Bovenkamer of in de aula. Daar kan gestudeerd worden, zijn computers beschikbaar, etc. De school doet veel moeite om de lesuitval zo veel mogelijk te beperken. Bij langduriger ziekte wordt zo snel mogelijk een vervanger gezocht. In de huidige arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd. In dat geval worden oplossingen op maat gezocht.