Maatschappelijke stage 

Het Ludger College vindt het belangrijk dat de leerlingen een maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen. Daarom kiest de school ervoor om de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel uit te laten maken van het  onderwijsprogramma. 

Leerlingen gaan buiten schooltijd ervaring opdoen als vrijwilliger en op die manier een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Zij ervaren bovendien dat vrijwilligerswerk behalve leuk, ook heel noodzakelijk is in onze samenleving.  Het is de bedoeling dat de leerlingen als vrijwilliger actief zijn bij een (of meerdere) zelfgekozen verenigingen of organisaties. Dat kan een sportvereniging zijn, bij de kerk, bij (culturele) evenementen enz. 

Er zijn legio mogelijkheden, maar voorwaarde is en blijft dat het een stageplek in de non-profit sector moet zijn. Leerlingen krijgen er dus niet voor betaald, en het mag ook geen commercieel bedrijf zijn waar de leerling de MaS gaat doen. 

Leerlingen besteden gedurende hun schoolloopbaan minimaal 30 uur aan dit vrijwilligerswerk en zij krijgen een MaS certificaat mee bij het verlaten van de school. Hierop staat het totaal aantal afgeronde stage-uren en geeft een overzicht van de verschillende stages die de leerling gedaan heeft. Dit certificaat kan bij sollicitaties of bij intakegesprekken van belang zijn; het zegt immers iets over de leerling als persoon, dat deze leerling iemand is die zich in zijn vrije tijd wil inzetten voor een ander. 

MaS-xpress
De vacaturebank www.mas-xpress.nl  is de plaats waar alle stages worden bijgehouden en administratief worden afgehandeld. 
De leerlingen kunnen inloggen met gebruikersnaam ld met leerlingnummer, dus bijvoorbeeld ld1234. 
Het wachtwoord is de voornaam van de leerling met een hoofdletter. 
Na de eerste keer inloggen kan het wachtwoord desgewenst gewijzigd worden. 

De leerling kan een stage invoeren en wanneer die is goedgekeurd, kan de leerling het stagecontract en het urenbriefje uitprinten en aan de slag gaan. Na afloop van de stage levert de leerling het urenbriefje in (dat ook door ouders en stagebieder is ondertekend) in de brievenbus bij de leerlingenbalie. Het is belangrijk dat de leerling na afloop van de stage het urenbriefje inlevert, want zonder ingeleverd urenbriefje kan de stage niet afgerond worden en telt het niet mee voor het MaS-certificaat. 

De MaS-coördinator op het Ludger College is Refika Seferovic. Zij is bereikbaar op maandag en dinsdag vanaf 13.00 uur op het Willibrordgebouw en op woensdag, donderdag en vrijdag op het hoofdgebouw. Haar e-maildres is:  r.seferovic@ludgercollege.nl.

Verder kunnen de onderbouwleerlingen ook met hun vragen terecht bij mw. Sahin en de bovenbouwleerlingen als vanouds bij dhr. Kasper (beheerder Bovenkamer) op het hoofdgebouw.