Informatie over het tutorschap op het Ludger College

De helpdesk op het Ludgercollege is een fenomeen waarbij bovenbouwleerlingen van mavo/havo/vwo andere leerlingen helpen met hun studie als zij hierom vragen. 

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de helpdesk, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw.  Dat betekent dat we dus veel tutoren (zo noemen we de hulpgevende leerlingen) nodig hebben. 
 

Aanmelden

Het aanmelden voor het tutorschap gaat via Magister. Leerlingen kunnen op de ELO bij Studiewijzers naar de map Tutorschap. Daar staat informatie en een aanmeldingsformulier voor wie zich wil opgeven voor het Tutorschap. 
Wat verwachten wij onder andere van een tutor:

·        Hij/zij moet goed zijn in het betreffende vak.
 ·        Hij/zij moet communicatief in staat zijn om leerstof uit te leggen en samen met een leerling te plannen.Begeleiding

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in begeleiding door deze tutoren, kunnen ook via Magister op de ELO bij Studiewijzers naar de map Tutorschap gaan. Hier kunnen zij de tutorenlijst raadplegen en met hen contact opnemen voor een afspraak. De tutor mag voor zijn werkzaamheden 5,- euro per uur vragen.