Boekenlijsten Dyslexie of medische indicatie 2020-2021

Werken met Claroread

Het Ludger College heeft gekozen voor het spraaksyntheseprogramma “ClaroRead”.  Lees hier hoe het Ludger College hier mee omgaat.

Gedigitaliseerde boekenbestanden zijn te bestellen via de site van Dedicon; https://educatief.dedicon.nl/. 
Klik op Nieuw hier? 
Volg de instructie om te registreren: registreer gratis als particulier. 
U vindt op de site van Dedicon alle informatie die nodig is voor het bestellen van de digitale boeken. Stuurt u direct een digitale dyslexie-verklaring of medische verklaring mee bij het aanmelden via deze site, dan bevordert dat de snelheid van de afwikkeling bij Dedicon. De boeken kunt u daar op cd bestellen of direct downloaden.  

Omdat de leerlingen mogelijk niet alle boeken digitaal  (bijv. werkboeken) nodig hebben, verzoeken wij u om een goed doordachte keuze te maken bij het bestellen van de digitale boeken. U kunt hierbij om advies vragen aan de dyslexiecoach.

Medische indicatie
In het geval van een tweede boekenpakket, anders dan voor dyslexie, dient een fotoPDF-bestand aangeschaft te worden.  
De factuur kunt u declareren op school t.a.v. Dhr. W. Jansen, Vondelstraat 5,  7002 AN Doetinchem. 
Graag even uw naam en rekeningnummer vermelden. 
Voor vragen kunt u terecht bij de dyslexiecoach of het ondersteuningsteam.

Klik hier voor de inloginstructie voor Claroread.
Klik hier voor de inlogpagina van Claroread.
Klik hier voor het dyslexiebeleid. 

boekenlijst dyslexie mavo 21-22.pdf
boekenlijst dyslexie havo 21-22.pdf
boekenlijst dyslexie vwo 21-22.pdf