Boekenlijsten Dyslexie of medische indicatie 2020-2021

Werken met Claroread

Het Ludger College heeft besloten om het spraaksyntheseprogramma “ClaroRead” tijdens de toetsweken beschikbaar te stellen voor de leerlingen, die de toetsen voorgelezen wensen te hebben. 
De school draagt er zorg voor dat ClaroRead op het schoolnetwerk beschikbaar is voor gebruik binnen de school en dat er de mogelijkheid is om het programma via de Ludgersite te downloaden voor thuisgebruik. Het wordt dan mogelijk om ClaroRead thuis op een eigen laptop of computer te installeren. Echter is dit niet mogelijk op de iPad. 

Vanzelfsprekend bent u vrij om thuis gebruik te blijven maken van een ander spraaksynthese-programma, bv. Kurzweil, Sprint, L2S. Deze worden echter niet meer door onze school ondersteund. Uw zoon en of dochter heeft de mogelijkheid om samen met de dyslexiecoach te oefenen met ClaroRead zodat hij/zij goed voorbereid aan de proefwerkweek begint.  

Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van een laptop of computer met het programma ClaroRead, is het mogelijk om gedigitaliseerde boekenbestanden aan te schaffen. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van deze digitale boeken. 

Deze zijn te bestellen via de site van Dedicon; https://educatief.dedicon.nl/. 
Klik op Nieuw hier? 
Volg de instructie om te registreren: registreer gratis als particulier. 
U vindt op de site van Dedicon alle informatie die nodig is voor het bestellen van de digitale boeken. Stuurt u direct een digitale dyslexie-verklaring of medische verklaring mee bij het aanmelden via deze site, dan bevordert dat de snelheid van de afwikkeling bij Dedicon. De boeken kunt u daar op cd bestellen of direct downloaden.  

Omdat de leerlingen mogelijk niet alle boeken digitaal  (bijv. werkboeken) nodig hebben, verzoeken wij u om een goed doordachte keuze te maken bij het bestellen van de digitale boeken. U kunt hierbij om advies vragen aan de dyslexiecoach.

Medische indicatie
In het geval van een tweede boekenpakket, anders dan voor dyslexie, dient een fotoPDF-bestand aangeschaft te worden.  
De factuur kunt u declareren op school t.a.v. Dhr. W. Jansen, Vondelstraat 5,  7002 AN Doetinchem. 
Graag even uw naam en rekeningnummer vermelden. 
Voor vragen kunt u terecht bij de dyslexiecoach of het ondersteuningsteam.

Klik hier voor de inloginstructie voor Claroread.
Klik hier voor de inlogpagina van Claroread.
Klik hier voor het dyslexiebeleid 2018-2019

boekenlijst dyslexie mavo 20-21.pdf
boekenlijst dyslexie havo 20-21.pdf
boekenlijst dyslexie vwo 20-21.pdf