Financiële zaken 

Ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle schoolactiviteiten. Vandaar dat de school een vrijwillige ouderbijdrage aan u vraagt voor allerlei extra kosten. U moet denken aan introductiedagen, buitenlesactiviteiten, de collectie van de mediatheek, enzovoort. Als u daaraan een steentje bijdraagt, kunnen we de activiteiten op hetzelfde kwalitatief hoge niveau blijven aanbieden.

De hoogte en besteding van het bedrag zijn met de oudergeleding van de MR afgestemd. De factuur hiervoor krijgt u rond 1 februari.

In de bijlage hieronder vindt u een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage, inclusief keuzes voor activiteiten, onderwijs en meerdaagse excursies en reizen.

Overzicht Ouderbijdrage - 2023-2024.pdf

Boeken en leermiddelen

Scholen krijgen geld van de overheid om schoolboeken voor de leerlingen te kopen. De scholen doen de inkoop en verstrekken de boeken vervolgens gratis aan de scholieren. Het boekenfonds van het Ludger maakt het mogelijk dat bij aanvang van het schooljaar de boekenpakketten op school klaar staan voor alle leerlingen.

Let wel: de boeken worden in bruikleen afgegeven en moeten netjes worden behandeld. Ze moeten dus gekaft worden. Aan het eind van het jaar worden de boeken ingeleverd. Dan worden de boeken gecontroleerd en kan voor beschadigde boeken een boete worden opgelegd.
    

Excursies 

Voor enkele vakken worden in bepaalde jaarlagen excursies georganiseerd. De kosten hiervan zijn opgenomen in de ouderbijdrage. 

Reizen 

We bieden diverse meerdaagse reizen aan. De kosten daarvan variëren. Tijdens de betreffende ouderavond hoort u de exacte prijzen.
Het kan om flinke bedragen gaan, die het gezinsbudget behoorlijk kunnen belasten. U kunt hiervoor eventueel een spaarregeling treffen. Afhankelijk van het inkomen kan de school u een korting bieden.

Leerlingen die meegaan met een buitenlandse reis moeten een geldig ID-bewijs of paspoort en een Europese zorgpas meenemen (aan te vragen bij de zorgverzekeraar). De rekening ontvangt u ca. 2 maanden voor aanvang van de reis. Coronamaatregelen van de overheid zijn van toepassing.

Overige kosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden er voor een aantal activiteiten in de school extra kosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor Anglia. Ook wordt ouders/verzorgers gevraagd zelf een aantal onderwijsbenodigdheden aan te schaffen, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine en sportkleding.  

Bovendien vraagt het Ludger College aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die instromen een iPad aan te schaffen.

Tegemoetkoming schoolkosten 

Kindgebonden budget
Zie voor de voorwaarden en bedragen van het kindgebonden budget: www.belastingdienst.nl 

Tegemoetkoming DUO 
Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt krijgt een basistoelage van DUO. Afhankelijk van het inkomen van de ouders kan een aanvullende toelage worden verkregen. Als de leerling op kamers woont, is de toelage hoger dan wanneer de leerling bij de ouders woont. 
Zie voor details: www.duo.nl.   

Verzekeringen 

Ongevallen 
Het Ludger College heeft een collectieve scholieren-ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is bedoeld voor leerlingen die in schooltijd of op weg van of naar huis een ongeval krijgen, zonder dat er sprake is van eigen schuld. In een dergelijke situatie zal er altijd eerst een beroep gedaan worden op de privé-verzekering van de leerling.

Wettelijke aansprakelijkheid 

Als een leerling schade veroorzaakt aan eigendommen van de school of aan het schoolgebouw, dan wordt een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Met andere woorden: de leerling en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) worden aansprakelijk gesteld voor de schade.

Eigendommen 
De school is niet verzekerd voor de eigendommen van leerlingen. De leerling kan gebruik maken van een kluisje om zijn eigendommen in te bewaren. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. Kluisjes mogen worden doorzocht, indien de schoolleiding daarvoor opdracht heeft gegeven en er concrete aanleiding daartoe is. Er wordt preventief met drugshonden gewerkt.

Reisverzekering
 
Gezien het aantal excursies en reizen heeft de school voor leerlingen en hun begeleiders een doorlopende reisverzekering afgesloten. Hiermee zijn de leerling en zijn/haar bagage wereldwijd verzekerd. Dit geldt vanaf het moment dat de woning wordt verlaten tot het moment van thuiskomst. 

Annuleringsverzekering
 
Voor de reizen moet u eventueel zelf een annuleringsverzekering afsluiten.Betaalwijze

U ontvangt rond 1 februari de factuur voor de ouderbijdrage via Wis-Collect per e-mail op het e-mailadres dat bij onze leerlingenadministratie bekend is. U kunt de factuur vervolgens via iDeal aan ons betalen.

Rekeningen voor eventuele andere zaken zoals vermeld op de bijlage volgen elders in het schooljaar. 

Meedoenarrangement gemeente Doetinchem

Onderstaand Meedoenarrangement geldt voor de gemeente Doetinchem.

In veel gemeenten bestaan vergelijkbare regelingen. Kijk hiervoor op de website van uw eigen gemeente.

 
Gebrek aan geld mag geen reden zijn om niet mee te doen. Het Meedoenarrangement, initiatief van de gemeente Doetinchem, heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten, zodat iedereen deel kan nemen aan de samenleving. Via de toegekende punten kunt u een keuze maken uit verschillende activiteiten: van sport en cultuur tot educatie, ontspanning en creativiteit. Ook voor mensen met een beperking is er aanbod. 

Zie voor meer informatie www.meedoenarrangement.nl.