Schoolondersteuningsprofiel

Elke school in Nederland stelt in het kader van de Wet Passend Onderwijs een z.g. School-ondersteuningsprofiel samen. Daarin staan alle gegevens met betrekking tot het onderwijs-aanbod, leerlingenbegeleiding, schoolklimaat, zorgvoorzieningen etc. op een rij. 
Het schoolondersteuningsprofiel van het Ludger College kunt u hier lezen.

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018.pdf