International Business College (IBC)

 

Extra kansen voor zakelijk talent

Het Ludger College is in 2015 gestart met een speciaal onderwijsprogramma voor havo 4-leerlingen met het profiel E&M.
Een klas van vijfentwintig leerlingen doorloopt het lesprogramma in 80% van de tijd, vier dagen in de week. De vijfde dag wordt besteed aan het International Business College. Daarin krijgen ze de kans om ondernemendheid te ontwikkelen en kennis te maken met vervolgstudies en het bedrijfsleven. Zo zijn er bedrijfsbezoeken, gastsprekers en zetten de leerlingen een eigen bedrijfje op.

Het IBC is een uitwerking van het 20-80 learning-concept. De leerlingen krijgen de kans zichzelf verder te ontwikkelen en meerwaarde aan hun havodiploma te geven. Het programma duurt anderhalf jaar. Bij een goed resultaat ontvangt de leerling naast het havo-diploma ook nog een apart IBC-certificaat. Dit extra certificaat wordt door de ministeries van OCW en Economische Zaken erkend als officieel diploma.

De naam

‘International’ wordt gebruikt, omdat ondernemen steeds internationaler wordt. Leerlingen krijgen een meer op handel gericht taalonderwijs. Bovendien doen ze mee aan internationaliseringsprojecten.
‘Business’ staat voor handel in het algemeen. Op het programma staat bijvoorbeeld de cursus Elementair boekhouden.
‘College’ geeft aan dat er geen klassieke schoolsituatie is: er zijn veel flexibele activiteiten zoals stages, excursies, workshops, lezingen en modules.

Wat doen we zoal?

Tijdens het IBC-programma wordt gewerkt met zes modules. De inhoud van die modules is hieronder te lezen. Op de IBC-dag krijgen de leerlingen hier les in, en gaan ze in groepsverband aan de slag met het opzetten en runnen van hun eigen bedrijfje. Daarnaast zijn er regelmatig gastsprekers uit het bedrijfsleven, worden er bedrijfsbezoeken uitgevoerd en regelen ze hun eigen excursies. Zo is de IBC-groep op 4 november jl. nog op excursie geweest naar Viscom in Düsseldorf, Duitsland. Ook is er regelmatig contact met het HBO.

Folder International Business College.pdf