Design- en Arttraject (DAT)


Binnen het Design- en Arttraject krijgen leerlingen uit klas 3 en hoger, die hun beeldend talent buiten de lestijd om willen ontwikkelen, de kans om gevarieerd beeldend werk te maken. Ze leren verschillende beeldende disciplines kennen en komen zo tot een beter inzicht in hun beeldende talenten. Inspiratie is het belangrijkste kernwoord voor de jongeren bij hun talentontwikkeling. We bezoeken o.a. een kunstenaar in zijn/haar atelier , bezoeken de Finals van ArtEZ Arnhem en gaan naar het museum.

Deelnemers aan DAT volgen lessen van (voornamelijk jonge) kunstenaars en ontwerpers aan cultureel centrum de Gruitpoort. De leerlingen ontwikkelen hun portfolio, doen mee aan exposities, kunstwedstrijden en prijsvragen zoals de Kunstbende. Deelnemers exposeren minimaal één keer buiten de school. 

We ronden het traject af met een 'schouw’ waarbij feedback wordt gegeven door verschillende docenten. Samen met de coach wordt besproken hoe de ontwikkeling verloopt en wat de deelnemer nodig heeft. Het doel van talentontwikkeling binnen de school is niet zozeer het voorbereiden op het kunstvakonderwijs, maar een ontwikkelingstraject kan daar wel aan bijdragen.