Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen om verschillende redenen vastlopen met hun huis- en leerwerk, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met plannen en organiseren, afgeleid zijn door andere zaken of met de wijze waarop er geleerd wordt. Niet alleen de schoolprestaties komen hieronder te lijden, maar ook hun leermotivatie en zelfvertrouwen. Tijdig hulp inschakelen kan hierbij helpen.

  

Wat biedt de huiswerkklas?

Op de eerste plaats bieden we structuur. Een vast moment waarop het huiswerk gemaakt wordt, vragen gesteld kunnen worden en leerstof overhoord wordt. Op de tweede plaats bieden we begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden (het “leren leren”) door: 

 • Controle van en hulp bij het huiswerk
 • Hulp bij het plannen 
  o   Eigen planner per periode 
  o   Workshop plannen bij start van het schooljaar en dagelijkse individuele begeleiding 
  o   Vooruit kijken (Magister) en “slim inpakken”
 • Hulp bij het maken van een toetsweekplanning
 • Hulp bij het samenvatten
  o   Workshop samenvatten bij start van het schooljaar en individuele hulpmomenten ·        
 • Opstellen en monitoren van persoonlijke leerdoelen 
 • Evaluaties per periode
 • Aanbieden van verschillende leerstrategieën 
  o   Dit kan per vak verschillend zijn 
  o   De leerling kiest wat bij hem/haar past
 • Overhoren leerstof 
 • Eventueel foutenanalyse bij toetsen (in samenspraak met vakdocent)
 • Inhoudelijke hulp en uitleg door tutorleerlingen (geselecteerde leerlingen uit 4, 5 en 6 VWO).  

 

Voor wie is de HWK geschikt?

De HWK is geschikt voor leerlingen van alle leerwegen en leerjaren die gemotiveerd zijn om aan hun school- en leerprestaties te werken. De HWK start altijd in de tweede week van het schooljaar en gaat door tot en met de toetsweek van periode 3. We zijn gevestigd in het Willibrordgebouw en we zijn van maandag tot en met donderdag geopend van 14:15 – 17:15 uur. Er is een minimale aanwezigheid van 3 dagen, maar leerlingen mogen daar bovenop ook een dag extra komen.   

Aanmelden, kosten en opzegging

De route van aanmelding is als volgt:

 • Aanmelding per mail (huiswerkklas@ludgercollege.nl)
 • Uitnodiging voor een intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) én de leerling zelf.
  o   Hierin wordt de motivatie getoetst en de aandachtsgebieden besproken (de motivatie vanuit de leerling is een voorwaarde voor deelname!)
 • Start kan direct plaatsvinden, indien er geen wachtlijst is (maximum van 40 leerlingen).   
De kosten bedragen € 175,- per maand, ongeacht of de leerling 3 of 4 dagen per week aanwezig is. De zomervakantie wordt niet doorberekend. Absentie dient per mail door de ouders/verzorgers doorgegeven te worden. Opzegging gaat eveneens per mail, waarbij we een opzegtermijn van één maand hanteren.