Nieuws

Webinar HO

Beste eindexamenleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van eindexamenleerlingen,

Inmiddels is besloten, dat het webinar voor de (ouder(s)/verzorger(s) van de) eindexamenleerlingen havo/vwo van 2020/2021, net als in 2019/2020, in 2 delen zal plaatsvinden.

In het eerste webinar zal met name worden ingegaan op hoe studiefinanciering eruit ziet; bestanddelen, gift of lening, bedragen en de voorwaarden, waaraan je moet voldoen.

Daarnaast zal aandacht worden besteed aan specifieke aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld: studiefinanciering voor een studie in het buitenland.

In het tweede webinar, dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 wordt gehouden ( nog geen datum bekend), zal de nadruk liggen op praktische zaken, zoals het aanvragen van de studiefinanciering en het studentenreisproduct.
In de bijlage vindt u een flyer met een link naar de aanmeldapplicatie.

Met vriendelijke groet,

Petra Spaan

Terug