Nieuws

Instructie boeken inleveren - info schoolkluisje - alle klassen

Rood geldt voor klas 1 en 2

Blauw geldt voor klas 3,4 en 5

Zwart geldt voor alle klassen

 

Betreft:            
Kluisje leegmaken en kluissleutel inleveren in het Willibrordgebouw.

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Boeken inleveren in het Hoofdgebouw

                       

 

Beste leerling,

 

Het schooljaar is bijna voorbij, binnenkort moet je de lesboeken en je kluissleutel inleveren. In deze brief lees je wanneer, waar en hoe je de boeken in moet leveren. Ook lees je hoe we omgaan met beschadigde of zoekgeraakte boeken.

 

In verband met het coronavirus hebben wij het anders georganiseerd dan voorgaande jaren.

Het is belangrijk dat je alleen komt en op het tijdstip zoals in onderstaand schema aangegeven staat. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn en dat de wachttijd niet onnodig oploopt.

 

Je gaat eerst naar het Willibrordgebouw om je kluisje leeg te maken en je sleutel in te leveren. Je ontvangt dan direct de €10,- borg retour. Daarna ga je naar het Hoofdgebouw om je lesboeken in te leveren. Zorg er voor dat je op onderstaand tijdstip aanwezig bent in het Hoofdgebouw.

 

MAATREGELEN

Willibrord gebouw:

Ga naar binnen bij de garderobe en volg de aangegeven route.

Hoofdgebouw:

Volg de aangegeven route buiten en in de gymzaal.

 

Bij de ingang vragen wij je je handen te ontsmetten met de hiervoor aanwezige handgel.

Kom alleen en houd je aan de aanwijzingen van de conciërges/medewerkers.

Blijf na het inleveren niet wachten, maar vertrek gelijk als je klaar bent.

 

WAAR            Eerst haal je in het Willibrord gebouw je kluisje leeg, daarna lever je daar je kluissleutel in bij de conciërges.

In de gymzaal bij het Hoofdgebouw kan je daarna je lesboeken inleveren.

 

HOE               Je levert de boeken zónder kaftpapier in. Haal het kaftpapier er thuis al af.
Op school is hier geen ruimte voor. Leg je boeken op volgorde van de boekenlijst zoals in de bijlage bij de brief vermeld staat.

 

                       

CONTROLE   Boeken worden gecontroleerd op abnormale slijtage.

Mankeert er iets aan je boek of ben je een boek kwijtgeraakt of vergeten, dan word je naar de boetepost doorgestuurd. Bij de boetepost wordt de hoogte van de boete bepaald. Je dient de boete meteen te betalen. <b style="mso-bidi-font-weight: normal">Neem voldoende contant geld mee.

 

MEDIATHEEKBOEKEN

Mediatheekboeken moet je in de gymzaal bij het hoofdgebouw inleveren.  Over de Corona-periode wordt geen boete berekend.

Mediatheekboeken mag je na de zomervakantie inleveren in de bovenkamer.  Over de Corona-periode wordt, tot 7 september, geen boete berekend

 

WANNEER     In het onderstaande tijdschema zie je wanneer jij aan de beurt bent. Houd je aan deze tijd. Het is dit schooljaar helaas niet mogelijk om op een ander tijdstip te komen. Je mag wel aan iemand anders vragen je boeken in te leveren. Deze persoon moet alleen komen en contant geld meenemen.

                       

 

TIJDSCHEMA (zie brief) INLEVEREN BOEKEN  GYMZAAL HOOFDGEBOUW

                         

maandag 6 juli 2020

Klas 1M

dinsdag 7 juli 2020

Klas 2H

woensdag 8 juli 2020

Klas 2M+2V

donderdag 9 juli 2020

Klas 3M+2HA+2HB

vrijdag 10 juli 2020

Klas 3HC+3HD +3V

dinsdag 14 juli 2020

Klas 4H

woensdag 15 juli 2020

Klas 4V

donderdag 16 juli 2020

Klas 5V

 

 

                       

VERGETEN    Boek alsnog inleveren?

                        Dit kan op:

 

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">vrijdag 17 juli tussen 08:30 en 11:00 uur

 

Een ‘vergeten’ boek kan alsnog ingeleverd worden in de gymzaal van het hoofdgebouw. Afhankelijk van de staat van het boek, krijg je dan meteen (een deel van) het boetebedrag terug.

                       

Een ‘vergeten’ kluissleutel kan alsnog ingeleverd worden bij de conciërges van het Willibrord gebouw op vrijdag 17 juli tussen 10:00 en 11:00 uur in het Willibrordgebouw.

Na de zomervakantie kan je de sleutel niet meer inleveren en geen borg meer terugkrijgen; het slot is dan al vervangen.

 

 

 

<br clear="all" style="page-break-before:always; mso-break-type:section-break"> <br clear="all" style="mso-special-character:line-break;mso-column-break-before: always">
Terug
Media
  • schoolboeken