Nieuws

Nieuws - schooljaar 2020-2021

Beste leerlingen, 
geachte ouder(s)/verzorger(s),

Na de zomervakantie vinden er in het Ludger College een aantal wijzigingen plaats waarover ik jullie wil inlichten.

Het Ludger College heeft in het volgende schooljaar één gebouw waar leerjaar 2 t/m 6 hun lessen volgen. 
Er komen geen nieuwe brugklasleerlingen bij en er vertrekken jaarlijks examenleerlingen waardoor het Ludger College ieder jaar kleiner wordt. De nieuwe brugklasleerlingen hebben inmiddels een keus gemaakt tussen het Houtkamp College (locatie Kruisbergseweg 155) en het Panora Lyceum (locatie Holterweg 121, oftewel het huidige Willibrordgebouw). 
Dit houdt in dat de huidige leerlingen van klas 1 vervroegd naar het Hoofdgebouw gaan om het gebouw over te kunnen dragen aan het Panora Lyceum.  De voorbereidingen zijn hier inmiddels voor getroffen. Om volgend schooljaar al onze lessen te kunnen geven hebben we twee lokalen gemaakt in onze bovenkamer. Een paar klassen zullen BO krijgen in de zalen van het Panora Lyceum (het huidige Willibrordgebouw).

Het Ludger College gaat volgend schooljaar werken met de lestijden van het huidige Willibrordgebouw. 
Dat wil zeggen dat wij onze lessen vanaf 08.20 tot 16.05 uur geven. De roostermakers van de drie huidige scholen (Rietveld, Ulenhof en Ludger) hebben aangegeven dat de starttijd van 08.20 gunstiger is om roosters te kunnen maken dan een starttijd van 08.40 uur. De roostermakers van de drie huidige scholen maken ook de roosters van de twee nieuwe scholen. Er zijn docenten die komend schooljaar op twee scholen in Doetinchem lesgeven. Hierdoor zijn aanvangstijden van belang om het ‘pendelen’ van de ene naar de andere school mogelijk te maken zonder dat dit teveel roostertijd kost.

Iedere middelbare school is per 1 augustus 2020 rookvrij. 
Dat wil zeggen dat er in en rondom het schoolgebouw door niemand gerookt mag worden. In onze gebouwen werd er al niet meer gerookt. Op het terrein van de school wel. Dit is per genoemde datum door de overheid verboden en wij zullen ons daar uiteraard aan houden. Op het schoolterrein en in de nabije omgeving van het schoolterrein mag er niet meer gerookt worden.

Er vindt een verschuiving binnen de schoolleiding plaats. 
Louise Beernink is naast eindverantwoordelijk rector van het Ludger College ook rector van het Houtkamp College.
Jan-Willem Hoogland wordt plaatsvervangend rector. 
Leon Hurkmans is conrector van zowel het Ludger College als het Panora Lyceum. 
Nicole van Andel vertrekt als afdelingsleider naar het Houtkamp College. 
Gerhard Oosten zal naast afdelingsleider bovenbouw Vwo ook de bovenbouw Havo onder zijn hoede nemen. Hierbij zal hij ondersteuning krijgen van Gert Egberts. 
Bart Ebben, afdelingsleider 2 en 3 Havo wordt ook afdelingsleider van 2 en 3 Mavo.
Lotte Pragt, afdelingsleider 2 en 3 Vwo wordt ook afdelingsleider van 4 Mavo.

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk op welke manier wij na de zomervakantie in verband met het coronavirus gaan starten. Er zijn een aantal scenario’s denkbaar. Dit kan variëren van volledig werken op afstand tot alle lessen in school geven en een tussenvorm. Wij laten het jullie uiteraard weten zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben.

Van alle bovengenoemde wijzigingen zal je als leerling concreet iets merken met betrekking tot de lestijden (alleen als je nu in het Hoofdgebouw zit), als je rookt en als je de afdelingsleider Mavo of bovenbouw Havo nodig hebt. Voor de rest blijft het Ludger het Ludger en zorgen wij ervoor dat wij ons onderwijs net zoals voorgaande jaren vormgeven.

Ik hoop jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten namens de schoolleiding,
Leon Hurkmans
conrector

Terug
Media
  • logo web