Toelating algemeen

Klas 1 en 2: Determinatieklassen

De aangemelde leerlingen worden in de brugperiode verdeeld over vier verschillende determinatieklassen: 1 mavo, 1 havo, 1 atheneum of 
1 gymnasium. De plaatsing wordt gebaseerd op het advies van de basisschool. In de loop van de eerste twee jaar wordt gekeken of de gekozen afdeling voor de leerling het meest geschikt is. Er kan zonder probleem worden gewisseld, als dat wenselijk is. Na leerjaar 1 en na leerjaar 2 is opstromen of afstromen dus nog mogelijk. 

Klas 3 tot en met 6 

Vanaf het derde leerjaar zetten de leerlingen het onderwijs voort op mavo, havo- of vwo (atheneum/gymnasium)-niveau.

Toelating en selectie

Algemeen 
Aanmelding brugklas: 
1. Ouders of verzorgers melden hun kind aan via de basisschool. Mocht dit in uw geval niet mogelijk zijn dan kunt u met ons contact opnemen via info@ludgercollege.nl.
2. De plaatsingscommissie beoordeelt of een leerling kan worden toegelaten. (minimaal een mavo-advies)  De commissie let daarbij op het advies van de basisschool en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 
3. Alle leerlingen die volgens de plaatsingscommissie toelaatbaar zijn, zullen geplaatst kunnen worden. 
De plaatsingscommissie staat onder leiding van een afdelingsleider en bestaat uit de afdelingsleiders onderbouw en de locatiedirecteur onderbouw, en wordt ondersteund door de schoolorthopedagoog. 

Determinatieklassen:
  De aangemelde leerlingen worden in de brugperiode verdeeld over vier verschillende determinatieklassen: 
Hieronder vindt u het doorstroomschema :


Mavo-determinatieklas 
Hierin plaatsen we de leerlingen van wie we denken dat ze waarschijnlijk mavo aankunnen. Er wordt les gegeven op mavo-niveau. Voor leerlingen die in deze klas goed presteren bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar determinatieklas 2 havo. 
Havo-determinatieklas 
Hierin plaatsen we de leerlingen van wie we denken dat ze waarschijnlijk havo aankunnen. Er wordt les gegeven op havo-niveau. Voor leerlingen die in deze klas goed presteren bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar determinatieklas 2 atheneum. Leerlingen die onder het gewenste havo-niveau presteren kunnen doorstromen naar determinatieklas 2 mavo 
Atheneum-determinatieklas
Hierin plaatsen we leerlingen van wie we denken dat ze waarschijnlijk vwo aankunnen. Er wordt les gegeven op vwo-niveau. Leerlingen die in deze klas bovengemiddeld presteren krijgen de gelegenheid om halverwege het jaar over te stappen naar het gymnasium. Die mogelijkheid bestaat ook aan het einde van het eerste jaar; dan is wel een inhaalprogramma nodig. Leerlingen die onder het gewenste vwo-niveau presteren kunnen doorstromen naar determinatieklas 2 havo.
Gymnasium-determinatieklas 
Hierin plaatsen we de leerlingen van wie we denken dat ze vwo aankunnen, en die daarnaast het extra vak klassieke vorming willen en kunnen volgen. Er wordt les gegeven op vwo-niveau, met mogelijkheden voor verdieping en verbreding. Leerlingen voor wie in deze klas het gymnasiumprogramma te zwaar blijkt te zijn, maar die wel het vwo-programma aan zouden moeten kunnen, kunnen doorstromen naar determinatieklas 2 atheneum. Leerlingen die onder het gewenste vwo-niveau presteren kunnen doorstromen naar determinatieklas 2 havo. 
Overstap  
Een overstap van de ene naar de andere afdeling is gedurende de eerste twee leerjaren goed mogelijk. Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk dezelfde lessentabel gehanteerd. In klas 1 en 2 worden dezelfde methodes gebruikt. De vaksecties maken afspraken over leerstof, tempo, werkvormen en toetsen waardoor een optimale doorstroming mogelijk is. Overstappen van de ene niveaugroep naar de andere vindt meestal plaats aan het einde van het schooljaar. 

Aanmelding klas 2 en hoger
Wie in een andere klas dan klas 1 op het Ludger wil starten, kan zich aanmelden bij de betreffende afdelingsleider. Toelating en plaatsing vinden altijd plaats na overleg met de school van herkomst.