Een karakterschets van het Ludger College

Het Ludger College is een scholengemeenschap voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo (gymnasium en atheneum). Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan een aanvullend programma. De school heeft ongeveer 1750 leerlingen. Een derde deel daarvan komt uit de stad Doetinchem en de overigen uit plaatsen in de omgeving. Er werken zo’n 120 leerkrachten en 50 andere personeelsleden. 

Het Ludger is van huis uit een katholieke school, maar staat uiteraard ook open voor andere levensovertuigingen; een toenemend deel van onze leerlingen is niet katholiek.