Nog enkele weken en dan start uw zoon en/of uw dochter op het Ludger College in de brugklas.
Hier kunt u de informatie die voor de start van het nieuwe schooljaar aan u verstuurd is ook digitaal raadplegen.

Afhalen boeken-kluissleutel en leermiddelenlijst brugklassers.pdf

Zuludesk bijlage brief toekomstige brugklassers.pdf


Informatieve ouderavonden:

1 mavo - donderdag 19 september 2019
1 havo - dinsdag 17 september 2019
1 vwo - woensdag 18 september 2019

Tijd: 19.00 - circa 20.30 uur
Locatie: Willibrordgebouw, Holterweg 121, Doetinchem